05.05
2021

2021 is hét opleidingsjaar. Alle hens aan dek!

In het vorige artikel van CLB Nieuws bespraken we de ambitie van de Vlaamse regering om een werkbaarheidsgraad van 80% te behalen in combinatie met de individuele opleidingsrekening als piste om hier te geraken. Nu leggen we ons toe op een tweede piste, nl. het plan genaamd ‘Alle hens aan dek’. De Vlaamse regering sloot een akkoord met de sociale partners waardoor 190 miljoen euro extra zal uitgetrokken worden voor een krachtige, duurzame relance en transformatie van de Vlaamse arbeidsmarkt.

Het ambitieuze akkoord heeft drie prioriteiten:
1. Een opleidings- en loopbaanoffensief
2. Vlaanderen digitaal transformeren
3. Iedereen duurzaam aan het werk houden


Het opleidings- en loopbaanoffensief wil meer Vlamingen via opleiding, omscholing en (her)oriëntering versterken in hun loopbaan. 2021 wordt het jaar van de opleiding, een jaar waarin zoveel mogelijk werknemers, werkzoekenden, tijdelijk werklozen en inactieven opleiding volgen, zich omscholen of heroriënteren. Hiervoor alleen al wordt 119 miljoen euro uitgetrokken. Om nog meer mensen te motiveren zich bij te scholen, zal men extra investeren in een toegankelijker opleidingsaanbod en een grondige uitbreiding van het online-aanbod.

 

Om Vlaanderen digitaal te transformeren zet men in op het versterken van digitale talenten en vaardigheden via o.a. opleidingen en zoekt men actief naar manieren om iedereen volwaardig deel te laten uitmaken van deze digitale samenleving. Zo zullen bv. alle opleidings- en loopbaanincentives in één overzichtelijke portefeuille gestoken worden en kiest men voor een breed digitaal loopbaanplatform. 50 miljoen euro wordt ervoor uitgetrokken.

 

Tot slot willen de Vlaamse regering en de sociale partners inzetten op duurzame tewerkstelling. Daarvoor trekken ze 21 miljoen euro uit. Dit wil men bereiken door mensen die reeds aan de slag zijn aan de slag te houden, loopbaantransities (ook intersectoraal!) te faciliteren en mensen aan te trekken die nu nog niet aan de arbeidsmarkt deelnemen. Initiatieven als het ondersteunen van ondernemingen in de sociale economie in hun digitalisering en innovatie, de ondersteuning van telewerken én ondernemerschap voor kansengroepen aanmoedigen aan de hand van de uitbreiding van de transitiepremie moeten deze opdracht bewerkstelligen.


Een mooi akkoord waar u als werkgever heel wat voordelen uit kan halen. In de volgende editie van CLB Nieuws maken we dit concreter door dieper in te zoomen op de vele subsidies waar u als ondernemer gebruik van kan maken wanneer u investeert in opleiding.

 

Check zeker onze opleidingen op www.clbgroup.be/academy of contacteer ons via academy@clbgroup.be of 011 30 50 63.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op