Invullen jaarverslag

Terug naar overzicht


Algemeen

Inhoud

In het kader van het welzijn van de werknemers op het werk dient elke werkgever te beschikken over een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Deze dienst moet tenminste bestaan uit een preventieadviseur die aangeduid wordt onder de personeelsleden. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers kan de werkgever zelf de functie van preventieadviseur uitoefenen.

De preventieadviseur moet jaarlijks een verslag opmaken over de werkzaamheden en activiteiten tijdens het voorbije werkjaar. Op die manier krijgen de werkgever en het comité voor preventie en bescherming op het werk een goed overzicht van de werking van de preventiedienst.

Sinds 2018 is het niet meer nodig om dit jaarverslag nog op te sturen naar de bevoegde inspectiedienst.

Het verslag moet wel nog steeds jaarlijks worden opgesteld en moet in de onderneming ter beschikking worden gehouden van de inspectie.

Er worden modeldocumenten ter beschikking gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Doelstelling

Na deze opleiding kan u een jaarverslag voor uw onderneming invullen en kan u het activiteitenverslag van uw externe dienst voor preventie en bescherming hierin verwerken.

Doelgroep

Preventieadviseur van een onderneming.

Lesgever

De docenten hebben de nodige kennis om de verschillende aspecten van het jaarverslag toe te lichten en de vaardigheid om dit op ondernemingsniveau toe te passen.

Locatie

Opleidingen kunnen doorgaan op een door u gekozen locatie.

Praktijkbenodigdheden

-

Attest

/

Subsidies & erkenningen

/

Terug naar overzicht

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op