19.06
2020

Corona: Fiscale vrijstelling vrijwillige overuren in kritieke sectoren gepubliceerd

In de periode van 1 april tot en met 30 juni 2020 kunnen werknemers in kritieke sectoren tot 220 vrijwillige overuren  presteren. Deze werknemers kunnen dus in het tweede kwartaal 120 extra overuren presteren, bovenop de reeds bestaande 100 vrijwillige overuren. Voor deze 120 extra overuren moet geen inhaalrust worden toegekend, geen overloon worden betaald en zij moeten niet aangerekend worden op de interne grens.

Er dient wel nog steeds een schriftelijke overeenkomst te worden afgesloten tussen werkgever en werknemer.

Op deze extra 120 vrijwillige overuren zijn geen belastingen verschuldigd. Dit is officieel bekrachtigd in het Belgisch Staatsblad. De bedoeling is om deze extra vrijwillige overuren ook vrij te stellen van RSZ-bijdragen, maar de RSZ heeft haar administratieve instructies nog niet in die zin aangepast.

Van zodra de RSZ-vrijstelling ook officieel is, zal het in de kritieke sectoren dus mogelijk zijn om in het tweede kwartaal van dit jaar 120 netto overuren te betalen.

Omdat er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd is op deze uren, kan de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ook niet worden toegepast.

Bron: Wet dd. 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, B.S. 11 juni 2020.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Evy Custers

Verantwoordelijke CLB Consult
Contacteer ons
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30