14.12
2018

Hoeveel mag een gepensioneerde in 2019 bijverdienen?

Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog een beroepsactiviteit als werknemer, zelfstandige of ambtenaar uitoefenen. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken of als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen.

Voor andere gepensioneerden gelden er wel inkomensgrenzen. Bij een overschrijding van de grensbedragen, wordt het pensioenbedrag evenredig verminderd met het percentage van de overschrijding (bv. 35% overschrijding = 35% terug te betalen in het daaropvolgende jaar).

Voor 2019 gelden de volgende inkomensgrenzen:

 

Kinderlast

Vóór 65 jaar

(vervroegd pensioen of gezinspensioen)

Vóór 65 jaar met
enkel overlevingspensioen

Vanaf wett. pens. Leeftijd (overlevings-pensioen of gezinspensioen)

Werknemer (bruto)

neen

€ 8.172

€ 19.027

€ 23.604

ja

€ 12.258

€ 23.784

€ 28.712

Zelfstandige (netto)

neen

€ 6.538

€ 15.222

€ 18.883

ja

€ 9.807

€ 19.027

€ 22.969

Bron: Ministerieel besluit van 4 december 2018 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het K.B. van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, B.S. 11 december 2018.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Evy Custers

Verantwoordelijke CLB Consult
Contacteer ons
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30