12.06
2020

Nieuwe federale steunmaatregelen voor de koopkracht van de Belgen en de sectoren in moeilijkheden

De Kern uitgebreid met de 10 partijen die de federale regering steunen, hebben afgelopen zaterdag 6 juni 2020 een reeks maatregelen goedgekeurd die het derde luik vormen van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming.
Opgelet: deze maatregelen moeten wel nog omgezet worden in de nodige wetgevende teksten, maar wij willen u nu toch al een overzicht geven van de genomen beslissingen.

1. Verlenging van bestaande maatregelen
Een eerste gedeelte omvat de verlenging van een aantal federale maatregelen tot 31 augustus 2020. Het gaat hierbij onder meer om:

  • De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona;
  • Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen;
  • Het corona-ouderschapsverlof.

2. Specifieke steunmaatregelen voor sectoren in moeilijkheden
Er werd tevens beslist om vier specifieke steunmaatregelen te nemen voor sectoren in moeilijkheden, waaronder de horeca, om de sociaal-economische gevolgen van een geleidelijke hervatting van de activiteiten te verzachten. Het betreft meer concreet:

  • Een verlenging en een verbetering van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tot 31 augustus 2020 en verlengbaar tot 31 december 2020;
  • Een verlenging van de tijdelijke werkloosheid tot 31 december 2020;
  • Een verlaging van de btw op alle diensten, met uitzondering van alcoholische dranken, tot 31 december 2020 om de financiële situatie van de horeca te verbeteren;
  • Een gedeeltelijke en tijdelijke vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing voor een periode van drie maanden (wellicht juni, juli en augustus 2020) voor de zwaar getroffen sectoren die hun toevlucht moesten nemen tot tijdelijke werkloosheid.

3. Maatregelen ter bevordering van de koopkracht van de Belgen
Daarnaast besliste de federale regering ook om in te zetten op de koopkracht van werknemers en burgers. Hiervoor zal onder meer een consumptiecheque van € 300 in het leven worden geroepen. Deze consumptiecheque kan door de werkgever toegekend worden aan de werknemers voor de aankoop van goederen en diensten in de horecasector, de cultuursector, enz. Deze cheque zou 100% aftrekbaar en belastingvrij worden.

Wij houden u uiteraard verder op de hoogte zodra deze maatregelen definitief gepubliceerd zijn.

Bron: Persbericht dd. 6 juni 2020, www.premier.be.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Evy Custers

Verantwoordelijke CLB Consult
Contacteer ons
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30