30.07
2019

Ook outplacement bij einde arbeidsovereenkomstwegens medische overmacht

Tot voor kort kenden we twee stelsels van outplacement: de algemene regeling, van toepassing op alle werknemers waarvan de opzeggingstermijn minstens 30 weken bedraagt, en het bijzonder outplacementstelsel voor werknemers van 45 jaar en ouder met minstens 1 jaar anciënniteit waarvan de opzeggingstermijn minder dan 30 weken bedraagt.

Sinds 29 april 2019 is er een derde outplacementstelsel van toepassing: het outplacement bij medische overmacht. Iedere werkgever die zich op medische overmacht beroept om een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst dient binnen de 15 dagen nadat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd een outplacementaanbod ter waarde van €1.800 over te maken aan de betrokken werknemer.

De bijzondere regeling van outplacement bij medische overmacht is niet van toepassing wanneer de werknemer zich beroept op medische overmacht om een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst en evenmin wanneer de werkgever en de werknemer gezamenlijk het einde van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht vaststellen. Dit kan blijken uit een schriftelijke overeenkomst.

Vanaf het tijdstip van het outplacementaanbod van de werkgever heeft de werknemer 4 weken tijd om al dan niet zijn schriftelijke instemming met het aanbod te geven. Bij gebrek aan reactie binnen deze termijn vervalt het aanbod. Gaat de werknemer wel in op het aanbod, dan moet de werknemer zelf of het outplacementbureau (met instemming van de werknemer) de adviserend geneesheer van de mutualiteit hiervan op de hoogte brengen. Dit dient te gebeuren binnen de 15 dagen na de opstart van de outplacementbegeleiding.

De outplacementbegeleiding moet minstens 30 uren duren gedurende een maximumperiode van 3 maanden. Wanneer de werknemer zijn werkgever verwittigd heeft dat hij/ zij een nieuwe job heeft, maar deze job verliest binnen de 3 maanden na de indiensttreding, wordt de outplacementbegeleiding op verzoek van de werknemer hervat. De begeleiding stopt in elk geval 6 maanden na de opstart.

Wilt u graag meer weten over outplacement, over wat uw rechten en plichten zijn? Dan kan u altijd terecht bij onze partner Passion Works Better!. Zij specialiseren zich in kwalitatief en efficiënt outplacement. U kan hen bereiken via e-mail: info@passionworks.be of telefonisch via 013 42 00 00.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Evy Custers

Verantwoordelijke CLB Consult
Contacteer ons
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30