16.07
2020

Voorstel tot uitbreiding van de werkingssfeer PC 126

Minister van Werk Nathalie Muylle heeft een voorstel ingediend om het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (PC 126) uit te breiden en zo bevoegd te maken voor de werknemers in het algemeen. Het Paritair Comité zal zich op deze manier niet alleen meer uitstrekken tot de werklieden of de arbeiders, maar ook tot de bedienden. Het voorstel van de minister werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2020.

Paritair Comité nr. 126 heeft reeds een zeer ruim bevoegdheidsdomein. Hieronder valt het vervaardigen van meubels, houten tegels, lijkkisten, tribunes… alsook het vervaardigen, laten vervaardigen en verhandelen van verpakkingen die in hoofdzaak bestaan uit hout, houtvezelplaten, spaanderplaten… – op voorwaarde dat deze activiteit een onlosmakelijk onderdeel vormt van een productie- of handelsactiviteit- het herstellen of het verhandelen van die verpakkingen of voor het laten verrichten van die activiteiten door derden. De minister wil aan deze lijst van activiteiten met verpakkingen ook het ‘verhuren ervan’ toevoegen.

Er dient wel te worden opgemerkt dat het uitgebreide Paritair Comité zich niet zal toespitsen op de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201) of op de bedienden die onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek vallen (PC 226).

De uitbreiding wordt pas definitief als deze wordt bevestigd bij Koninklijk Besluit.

Bron: Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité, B.S. 29 juni 2020.

 

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Evy Custers

Verantwoordelijke CLB Consult
Contacteer ons
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

maandag - donderdag
8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag
8u - 12u en 13u - 15u

CLB Externe Preventie
maandag - vrijdag
8u - 12u en 13u - 16u30