• CLB Group /
  • Consult /
  • Nieuws /
  • Zijn uw bewakingscamera’s al aangegeven in de nieuwe toepassing? De overgangsperiode eindigt 25 mei 2020!
07.05
2020

Zijn uw bewakingscamera’s al aangegeven in de nieuwe toepassing? De overgangsperiode eindigt 25 mei 2020!

Wanneer u in uw onderneming een camerasysteem heeft geïnstalleerd of van plan bent dit te doen, moet u hiervan aangifte doen.

Tot 25 mei 2018 moesten bewakingscamera’s op de werkvloer aangegeven worden via het e-loket van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Privacycommissie). Deze aangifte is door de Europese Verordening inzake Gegevensbescherming (GDPR) afgeschaft.

Vanaf 25 mei 2018 moet een aangifte van uw camerasysteem gebeuren bij de politiediensten via de website www.aangiftecamera.be. Deze aangifte is verplicht voor elke ondernemer die een camerasysteem plaatst in zijn onderneming. Ook ondernemingen die hun camerasysteem reeds hadden aangegeven in het oude systeem, bij de Privacycommissie,
dienen een nieuwe aangifte te doen in de nieuwe toepassing. Voor hen geldt er wel een overgangsperiode van twee jaar. Dit houdt in dat de reeds aangegeven camera’s opnieuw moeten worden aangegeven via www.aangiftecamera.be vóór 25 mei 2020.

Indien u met uw camerasysteem ook personeel filmt, dient u rekening te houden met enkele bijkomende formaliteiten. Zo moet u uw personeel informeren over de plaats waar de camera’s staan, hoeveel camera’s er aanwezig zijn in de onderneming, of de beelden al dan niet worden bewaard en over de periode of perioden gedurende dewelke de camera(‘s)
functioneert (functioneren). Deze info kan u opnemen in het arbeidsreglement.

Naast de verplichte aangifte moet er ook een intern register worden bijgehouden van de beeldverwerkingsactiviteiten, bijvoorbeeld wanneer de camera(‘s) filmt (filmen). Dit register moet up-to-date gehouden worden en op verzoek, ter beschikking worden gesteld van de Gegevensbeschermingsautoriteit of de politiediensten.

Verder is er ook de verplichting tot het aanbrengen van een pictogram. Op dit pictogram wordt verplicht melding gemaakt van de contactpersoon en de verantwoordelijke voor de verwerking van de camerabeelden. Door middel van dergelijk pictogram zijn mensen op de hoogte over het feit dat ze gefilmd worden.

Meer informatie inzake het pictogram kan u vinden op www.besafe.be/nl.

Let op! Overtredingen inzake het niet aangeven van een camerasysteem of het niet plaatsen van een pictogram kunnen bestraft worden met een geldboete van € 800 tot € 160.000.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Evy Custers

Verantwoordelijke CLB Consult
Contacteer ons
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30