Van besmetting tot behandeling

Eind december 2019 dook in China een nieuwe variant van het Coronavirus op. Coronavirussen waren in de medische wereld geen onbekende. De meeste virussen van deze familie veroorzaken ‘gewone’ verkoudheden, maar sommige lieten zich in het verleden ook al van hun slechtste kant zien. MERS (Middle East Respiratory Syndrome) en SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) waren een aantal jaren geleden ook al ernstige uitingsvormen van deze virussen. Eind 2019 dook er in de Chinese stad Wuhan een nieuwe variant op. Hoogstwaarschijnlijk is dit virus van dier op mens overgegaan, maar het kan ook zeer gemakkelijk van mens op mens overgaan.  Intussen is al meer gekend over het virus, en heeft het ook een officiële naam gekregen: CoVid-19.

 

Hoe geraakt men besmet?

De besmettingswijze is dezelfde als bij een gewone griep: het virus gaat van de ene persoon op de andere over via kleine druppeltjes die zich in de lucht verspreiden bij hoesten, niezen, praten. Ook contact met recent besmette voorwerpen kan het virus overbrengen. De druppels die op deze voorwerpen zitten kunnen via de handen naar de slijmvliezen van de neus, de mond of de ogen overgaan. 
Omdat het over een nieuw virus gaat is nog niet alles duidelijk, maar momenteel schat men de incubatietijd op 2 à 12 dagen, met een gemiddelde van 5 dagen. Dit wil zeggen dat er een min of meer lange, symptoomvrije periode kan volgen op het moment van besmetting.

 

Hoe erg is het?

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Omdat het een nieuw virus betreft wordt de kennis over het ziekteverloop ook regelmatig bijgesteld. Momenteel weet men dat een besmetting kan variëren van symptoomvrije (het virus wordt wel aangetoond, maar de patiënt is niet ziek) tot de dood. Het grootste deel van de gevallen verloopt echter zoals een min of meer serieuze griep: koorts, hoesten, kortademigheid, algemene malaise… In sommige gevallen evolueert de aandoening naar een longontsteking en wordt de toestand ernstiger. Bij oudere en verzwakte mensen kan de ziekte dodelijk zijn. Mensen met een chronische ademhalingsziekte of een chronische hartaandoening lopen meer gevaar. Hetzelfde geldt voor patiënten met een ernstige nier- of leverinsufficiëntie, diabetespatiënten en mensen die medicatie nemen die de immuniteit vermindert. Ook voor zwangere vrouwen en kleine kinderen (< 5 jaar) is voorzichtigheid geboden.

 

Behandeling – vaccinatie

Over de behandeling kunnen we kort zijn: zoals bij de gewone seizoensgriep bestaat er geen. Men kan enkel aan symptoombestrijding doen. In tegenstelling tot de gewone seizoensgriep bestaat er tegen het Coronavirus nog geen vaccin. De verwachting is dat het nog minstens 1 à 1,5 jaar zal duren vooraleer er een vaccin beschikbaar zal zijn.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30