Continuïteit bedrijven

Laatste updates

Nieuwe maatregelen om verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan

Alarmniveau 4 gaat in: strengere regels vanaf maandag 19/10/2020

Fase 4 van het afbouwplan vanaf 1 juli 2020

Fase 3 van het afbouwplan gaat in op 8 juni 2020

Fase 2 van de versoepeling is ingezet

Verdere afbouw lockdown (fase 1b)

Mag mijn bedrijf nog open blijven?

Eerste fase van de heropstart (fase 1a)

Versoepeling maatregelen veiligheidsraad

Continuity Plan voor uw onderneming

 

UPDATE 28/10/2020 

Nieuwe maatregelen om verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan

De Vlaamse Regering heeft op 27 oktober 2020 nieuwe maatregelen genomen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Dit verandert er.

1. Economie:

 • Telewerken moet beter dan vandaag. Mensen moeten maximaal van thuis uit werken.
 • Winkelen mag nog maximaal met 2 volwassenen of 1 volwassene met minderjarige kinderen.
 • Wekelijkse markten kunnen plaatsvinden, rommel-, kerst- en andere markten niet.
 • Bedrijven die dicht moeten, kunnen net zoals de horeca op steun rekenen van de Vlaamse overheid.

2. Handhaving:

 • Algemeen verbod op samenscholingen: het samenscholingsverbod bij meer dan 4 personen, kinderen onder 12 jaar niet meegerekend, blijft gehandhaafd.
 • De controleurs van De Lijn zullen GAS-boetes kunnen uitschrijven aan reizigers die de mondmaskerplicht niet naleven.
 • De bestaande regels rond mondmaskers en de avondklok van middernacht tot 5 uur blijven behouden.

3. Sport:

 • Er zijn geen beperkingen voor –12-jarigen op het vlak van sport. Zij kunnen zowel binnen als buiten sporten. Kleedkamers en douches zijn gesloten.
 • Outdoor mag u individueel of binnen de richtlijnen voor samenscholingen met maximaal 4 personen sporten.
 • Professionele sporten kunnen nog wel, maar er mag geen publiek meer komen kijken.
 • Zwembaden en fitnesscentra moeten dicht.

4. Jeugd:

 • Jeugdactiviteiten voor jongeren ouder dan 12 jaar kunnen niet meer plaatsvinden, onder 12 jaar kan dat wel.
 • Overnachtingen kunnen niet meer.
 • Buitenspeeltuinen en sportterreinen buiten blijven open.

5. Cultuur en vrije tijd:

 • Alle cultuurhuizen moeten weer dicht, behalve de bibliotheken.
 • Er mogen geen evenementen meer doorgaan.
 • Indooractiviteiten zoals binnenspeeltuinen, bowling, bioscopen, wellness en sauna’s, casino’s, gokkantoren… kunnen niet meer plaatsvinden.

6. Onderwijs:

 • Ook het hoger onderwijs schakelt naar code rood en maximaal online onderwijs.
 • Fysieke lessen zijn wel mogelijk voor eerstejaars en practica.
 • De herfstvakantie wordt verlengd tot 11 november 2020 voor leerplicht- en volwassenenonderwijs.

7. zorg:

 • bezoek woonzorgcentrum kan nog, maar wordt beperkt tot 1 vast knuffelcontact en 1 extra contact dat elke 2 weken kan veranderen.

8. Begrafenissen, huwelijken en erediensten

 • er mogen maximaal 40 mensen aanwezig zijn.

 

De Vlaamse Regering roept nog eens extra op om de basisregels te volgen en het aantal nauwe contacten tot een absoluut minimum te beperken.

Bron: www.info-coronavirus.be

 

 

UPDATE 19/10/2020


COVID-19 alarmniveau 4 gaat in: strengere regels vanaf maandag 19 oktober 
Persbericht van Eerste Minister Alexander DE CROO

Het Overlegcomité heeft vandaag kennisgenomen van de zorgwekkende epidemiologische toestand, waarbij het volledige land zich sinds vandaag op basis van de COVID-19 barometer op alarmniveau 4 bevindt (zeer hoge alertheid).

De druk op de ziekenhuizen en op de continuïteit van de niet-COVID-19 zorg neemt toe. Sommige ziekenhuizen kampen met personeelsuitval. Ook is er een verhoogde druk op de eerstelijnszorg, met name de huisartsengeneeskunde.

Om te vermijden dat ziekenhuizen in de problemen komen, scholen moeten sluiten, de economie stilvalt en al teveel mensen zouden vereenzamen door een algehele lockdown heeft het Overlegcomité een reeks maatregelen beslist:

1.Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon


2.Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.


3.Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.


4.Telewerk wordt de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening.


5.Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.


6.Cafés en restaurants worden gesloten. Dit geldt voor een periode van vier weken, en wordt geëvalueerd na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22.00 uur. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).


7.Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00u. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00u.


8.Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 00.00u en 5.00u, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.


9.Voor indoor activiteiten blijven de bestaande protocollen gelden tot aan evaluatie op 23/10. Er komt een verbod op de verkoop van drank en voeding.


10.Sportwedstrijden: compartimenten worden gehalveerd van 400 naar 200 toeschouwers (professioneel) of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). Kantines en drankgelegenheden worden gesloten.


De federale regering en de deelstaten regering zullen alles op alles zetten om iedereen die economisch getroffen wordt, maximaal te steunen. Zo zal de federale regering het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die moeten sluiten, verdubbelen. Bestaande steunmaatregelen zullen worden verlengd. Er komt ook een vrijstelling van RSZ.

De maatregelen gaan in op 19 oktober en gelden voor één maand, waarna een evaluatie volgt.

Bron: www.info-coronavirus.be

 

 

UPDATE 26/06/2020

Fase 4 van het afbouwplan vanaf 1 juli 2020 

De  Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, heeft een akkoord bereikt over fase 4 van het afbouwplan met ingang van 1 juli 2020. Wij geven u alvast een overzicht van enkele belangrijke beslissingen die werden genomen.

Met ingang van 1 juli 2020 mogen onder bepaalde voorwaarden weer openen:

 • Zwembaden en wellnesscentra;
 • Pretparken en binnenspeeltuinen;
 • Theaters en bioscopen;
 • Casino’s en speelzalen;
 • Congreszalen;
 • Receptie- en feestzalen met een limiet van 50 personen.

Eén van de voorwaarden voor de heropening is de toepassing van protocollen. Daarnaast gelden de algemene regels die al van kracht zijn voor andere activiteiten, zoals het verplicht in acht nemen van de veiligheidsafstand, het invoeren van tijdslots en crowd management, het schoonmaken van de infrastructuur en het dragen van mondmaskers, wat nog steeds sterk wordt aanbevolen.

De volgende activiteiten mogen nog niet hervatten:

 • Activiteiten gelinkt aan het nachtleven, zoals nachtclubs;
 • Massa-evenementen.

Vanaf 1 juli 2020 zal het ook opnieuw mogelijk zijn om activiteiten met publiek te organiseren.
Voor reguliere evenementen in permanente structuren zoals theaters, bioscopen, tribunes en congreszalen zal dit mogelijk zijn op voorwaarde dat de protocollen strikt nageleefd worden.
Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte zal er een online-instrument beschikbaar gesteld worden, dat als referentie zal gelden voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen.
Er zal voor deze evenementen een capaciteitslimiet gelden van 200 personen indien de activiteit binnen plaatsvindt en van 400 personen voor activiteiten die buiten plaatsvinden.
Wanneer de gezondheidssituatie het toelaat, kan deze capaciteitslimiet vanaf 1 augustus 2020 verdubbeld worden.

Bron: www.crisiscentrum.be

 

 

UPDATE 5/06/2020

Fase 3 van het afbouwplan gaat in op 8 juni 2020

De  Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, besliste op 3 juni 2020 om fase 3 van de afbouwstrategie van start te laten gaan met ingang van 8 juni 2020.
Wij lichten hierna enkele belangrijke maatregelen voor u toe.

Horecasector
Cafés, bars en restaurants mogen vanaf 8 juni 2020 opnieuw opengaan, volgens een zeer nauwkeurig protocol:

 • een afstand van 1m50 tussen de tafels;
 • maximum 10 personen per tafel;
 • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven;
 • de obers moeten een masker dragen;
 • alle horecagelegenheden mogen tot één uur ’s morgens openblijven, net zoals de nachtwinkels.

Speelhallen (bv. casino’s), banket- en receptiezalen mogen pas opnieuw openen op 1 juli 2020. Wat betreft de banket- en receptieruimtes zal dit mogelijk zijn met een maximum van 50 personen, onder dezelfde voorwaarden als de catering. Nachtclubs mogen niet opengaan voor eind augustus 2020, omdat er geen veiligheidsafstand kan worden voorzien.

Culturele sector
Vanaf 8 juni 2020 mogen culturele activiteiten zonder publiek worden hervat.

Voorstellingen met publiek, inclusief bioscopen, kunnen vanaf 1 juli 2020 worden hervat, maar altijd volgens precieze regels met betrekking tot het beheer van het publiek, zoals het respecteren van de veiligheidsafstand in het publiek en maximaal 200 aanwezigen.

De organisatie van de activiteiten moet zodanig worden gepland dat te grote bijeenkomsten, bijvoorbeeld buiten de zaal, worden vermeden.

Wanneer mensen deelnemen aan culturele, maar ook vrijetijdsactiviteiten, is het dragen van een masker steeds aan te bevelen.

Sportieve en culturele activiteiten die worden georganiseerd en begeleid door een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni 2020 en 50 personen in juli 2020, met inachtneming van de veiligheidsafstanden.

In deze sectoren zullen de zeer geleidelijke heropening en de daarmee samenhangende voorwaarden de rendabiliteit bemoeilijken. Op federaal en regionaal niveau werkt men, naast de uitbreiding of aanpassing van de generieke maatregelen ter ondersteuning van de economie, aan een reeks gerichte maatregelen om bepaalde sectoren te helpen.

Sportsector
Vanaf 8 juni 2020 kunnen de contactloze sportactiviteiten worden hervat (indoor en outdoor, amateur of professioneel, competitie en training).

Sportzalen en fitnessruimtes mogen ook heropenen, mits het protocol in acht wordt genomen.

Er moet rekening gehouden worden met de volgende beperkingen:

 • contactsporten (bv. judo, boksen, voetbal,…) moeten steeds beperkt blijven tot “contactloze” trainingen;
 • wat de sportfaciliteiten betreft, zullen de protocollen ook moeten worden gevolgd. Kleedkamers en douches zullen nog steeds niet toegankelijk zijn;
 • zwembaden, sauna’s en wellnesscentra moeten in dit stadium nog gesloten blijven.

Nog wat de sport betreft, is alles vanaf 1 juli 2020 weer toegestaan, op voorwaarde dat de protocollen worden nageleefd.
Zowel in de culturele sector als de sportsector is een zittend publiek vanaf 1 juli 2020 weer toegestaan. Het gaat om maximaal 200 personen, ongeacht de grootte van de zaal, mits inachtneming van de veiligheidsafstanden en altijd met strikte naleving van de protocollen.

Vrije tijd en ontspanning
Vrijetijds- en ontspanningsactiviteiten zijn toegestaan vanaf 8 juni 2020, met uitzondering van conferenties, pretparken en binnenspeeltuinen. Deze mogen pas vanaf 1 juli 2020 worden heropend.

Bron: www.crisiscentrum.be

 

UPDATE 13/05/2020

Fase 2 van de versoepeling is ingezet

De Nationale Veiligheidsraad heeft een persconferentie gehouden. Dit zijn de coronamaatregelen die worden aangepast of versoepeld:

Vanaf 18 mei:

 • Musea en culturele bezienswaardigheden, zoals historische gebouwen, mogen de deuren weer openen. Ze moeten wel een ticketsysteem opzetten online of per telefoon.
 • Kappers en schoonheidsspecialisten mogen, alleen op afspraak, weer klanten ontvangen. Zowel de kapper als de klanten moeten een mondmasker dragen.
 • Markten mogen weer gehouden worden, met maximaal 50 kraampjes. Mondmaskers zijn verplicht voor de marktkramers, voor klanten zijn ze sterk aangeraden.
 • Huwelijken en begrafenissen mochten al, maar alleen met getuigen en ouders. Vanaf 18 mei mogen er maximaal 30 gasten aanwezig zijn. Na afloop mag er geen receptie worden georganiseerd.
 • Sportclubs mogen weer trainingen in de buitenlucht houden, mét de aanwezigheid van een coach en met niet meer dan 20 mensen.
 • Ook dierentuinen mogen de deuren weer openen. Ze moeten wel werken met een circulatieplan en ze moeten online tickets verkopen of per telefoon.
 • Eerder raakte al bekend dat de lessen in de scholen weer deels hervatten vanaf 18 mei, met een inloopdag op 15 mei.

De volgende stap, fase 3, "vindt niet voor 8 juni plaats". Premier Wilmès benadrukte wel al dat sport- en cultuurevenementen verboden zijn tot zeker 30 juni. Ook voor de horeca en de zomerkampen is het nog even wachten op meer nieuws. "Deze zomer zal er nog geen terugkeer zijn naar het normale leven", verduidelijkte Wilmès.

Publicatie van deze maatregelen fase 2 in het Belgisch Staatsblad >>

 

Bron: www.vrt.be

 

 

UPDATE 8/05/2020

Verdere afbouw lockdown (fase 1b)

Woensdag 6 mei, is de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, bijeengekomen om de nieuwe fase van de afbouwstrategie, namelijk fase 1b, die op 11 mei van start gaat, te valideren, te vervolledigen en te verduidelijken. De experts hebben groen licht gegeven voor deze nieuwe fase naar aanleiding van een aantal gunstige criteria op dit moment, namelijk het aantal ziekenhuisopnames per dag, de gemiddelde trend van deze ziekenhuisopnames die lager is dan de voorgaande weken, het aantal bedden op intensieve zorg, testing en tracing. Deze criteria zullen een rol blijven spelen bij de geleidelijke afbouw.

 

Op 11 mei zullen we de winkels heropenen. Deze heropening zal - net als altijd - moeten plaatsvinden met strikte inachtneming van de volgende regels:

Net als voor de winkels die al open zijn – zal slechts 1 klant per 10m² worden toegestaan en dit voor maximaal 30 minuten. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleinere winkels.

 • Elke klant wordt ten zeerste aanbevolen om in de winkels bescherming te dragen die de neus en de mond bedekt. In ieder geval moet de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.
 • Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers en moeten alles in het werk stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.

Om drukte te vermijden, zal iedereen zijn boodschappen alleen moeten doen. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen jonger dan 18 jaar – zij mogen door een ouder worden begeleid - en voor mensen die hulp nodig hebben. Het is ook aan te raden om naar de winkels te gaan die zich in een stad of gemeente in de buurt van uw huis of werkplek bevinden. Daguitstapjes en toeristische activiteiten blijven verboden. Ook bijeenkomsten zijn nog altijd verboden. De lokale autoriteiten zullen ervoor zorgen dat de veiligheidsafstand in de openbare ruimte wordt gehandhaafd en zullen de nodige maatregelen nemen. Er moet voorrang worden gegeven aan mensen ouder dan 65 jaar, mensen met beperkte mobiliteit en aan het zorgpersoneel.

U mag gebruik maken van het openbaar vervoer als u geen alternatief heeft. Het doel is om degenen die er het meest nood aan hebben, toegang te geven tot het openbaar vervoer.

Contactberoepen buiten de medische en paramedische zorg mogen helaas hun activiteit nog niet hernemen.

Ook de markten zullen in deze fase niet kunnen worden hervat. Alleen individuele marktkramen (food en non-food) zullen worden toegestaan, en dit door de lokale autoriteiten en op de gebruikelijke locaties. Zoals overal zal de veiligheidsafstand moeten worden gerespecteerd.

Helaas zullen de cafés, bars, restaurants en de feest-, recreatieve, culturele en toeristische plaatsen ook in deze fase gesloten blijven.

Publicatie van deze maatregelen fase 1b in het Belgisch Staatsblad >>

 

 

UPDATE 5/05/2020

Mag mijn bedrijf nog open blijven?


Of uw bedrijf open mag blijven en werknemers mag tewerkstellen tijdens de coronacrisis, hangt af van de activiteit die u uitoefent en tot welke sector u behoort.

We kunnen drie categorieën van activiteiten onderscheiden:

 
De maatregelen blijven voorlopig van toepassing tot en met 10 mei 2020.


1. Verboden activiteiten >>


2. Toegelaten activiteiten mits naleving van een aantal maatregelen >>


3. Essentiële activiteiten >>

 

 

UPDATE 1/05/2020

Eerste fase van de heropstart (fase 1a) 

De nieuwe versie van het Ministerieel Besluit dat onder meer de voorwaarden bepaalt voor de heropstart van bedrijven uit ‘niet-essentiële’ sectoren vanaf 4 mei, werd goedgekeurd op de Ministerraad.
We geven u hierbij een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

 

1/

Voor de cruciale sectoren en essentiële diensten blijven de huidige regels van toepassing. Er verandert nagenoeg niets. Wel wordt bepaald dat indien zij hun activiteiten niet onderbroken hebben en zelf al de nodige veiligheidsmaatregelen toepassen, zij de generieke gids (zie hieronder) als inspiratiebron kunnen gebruiken.

 

2/

Voor bedrijven uit ‘niet-essentiële’ sectoren wordt het vanaf 4 mei mogelijk om herop te starten ook wanneer bedrijven in sommige onderdelen van hun productie- of dienstverleningsketen een probleem hebben of hadden om ‘social distancing’ te organiseren. De sanctie van sluiting indien dat onmogelijk was, komt ook te vervallen. Concreet geldt nu voor de ‘niet-essentiële’ sectoren het volgende:

 • Telethuiswerk voor functies waarvoor dat kan wordt niet langer verplicht, maar wel aanbevolen. Waar telethuiswerk niet wordt toegepast, blijft ‘social distancing’ de norm, zowel op de werkvloer als bij het vervoer georganiseerd door de werkgever. Om dat te realiseren, nemen werkgevers tijdig passende preventiemaatregelen om de ‘social distancing’ te garanderen of, indien dat niet kan, maatregelen die minstens een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden.
 • De generieke gids (zie hieronder) geldt voor werkgevers als leidraad om die passende preventiemaatregelen in te vullen. Het MB specifieert dat die preventiemaatregelen neerkomen op veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard. Sectoren en/of ondernemingen vullen de generieke gids aan met richtlijnen en/of voorzien andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden. Collectieve maatregelen hebben voorrang op individuele.
 • Op ondernemingsniveau verloopt het concretiseren van deze preventiemaatregelen via het sociaal overleg (CPBW of VA) of, daar waar geen overlegorganen aanwezig zijn, in overleg met de werknemers en met de diensten voor preventie en bescherming op het werk. Alle werknemers worden tijdig geïnformeerd en ook opgeleid over de preventiemaatregelen. Ook ten aanzien van derden moet de onderneming tijdig communiceren over de vastgestelde veiligheidsvoorschriften.

De controle op de naleving van deze voorwaarden gebeurt door de inspectie Toezicht op het Welzijn op het Werk, die ook instaat voor het informeren en begeleiden van werkgevers en werknemers.

 

3/

Ten slotte mogen op 4 mei ook de winkels al terug openen die kledingstoffen, breigarens, handwerken en fournituren verkopen.

 

* Bron: www.vbo-feb.be

 Veilige heropstart van uw bedrijf >>

 

UPDATE 25/04/2020

Versoepeling maatregelen veiligheidsraad

De veiligheidsraad heeft een versoepeling van de maatregelen aangekondigd, we brengen u een kort overzicht van de belangrijkste punten voor u als ondernemer:

Voedings- en dierenvoedingswinkels, doe-het-zelfzaken, tuincentra, krantenwinkels en apotheken waren al open. 

Op 4 mei volgen stoffen- en fourniturenwinkels.

Alle andere winkels mogen weer open vanaf 11 mei. Er zullen wel strikte voorwaarden gelden, deze worden nog gecommuniceerd.

Tegen 18 mei wordt ook bekeken of contactberoepen zoals kappers hun activiteiten kunnen hernemen en onder welke omstandigheden.

Restaurants en cafés (horeca) blijven voorlopig dicht, de eventuele heropening wordt ten vroegste voor 8 juni voorzien.

Bedrijven mogen op 4 mei dus opnieuw aan de slag, maar ze moeten wel respect hebben voor de regels van social distancing. Telewerken blijft echter de norm in de mate van het mogelijke.

Elke volgende stap verloopt via monitoring, dan kan men bepalen of verdere versoepeling van de maatregelen mogelijk zijn.

 

 

UPDATE 24/04/2020 

Continuity Plan voor uw onderneming

CLB Externe Preventie heeft een Business Continuity Plan opgesteld. Hierin wordt vastgelegd welke maatregelen een bedrijf moet nemen wanneer er zich een ramp voordoet.

Wij stellen dit document graag ter beschikking, als leidraad. Download BCP >>

 

 

 

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op