Tijdelijke werkloosheid

 

Nieuwe meldingsplicht tijdelijke werkloosheid Corona vanaf 13.07.2020

ANALYSE VAN DE SOCIALE REGERINGSMAATREGELEN VAN 11 april 2020

Komen vrije beroepen en zelfstandigen ook in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht? 

Wordt er nog een onderscheid gemaakt tussen essentiële en niet-essentiële sectoren voor de regelgeving mbt tijdelijke werkloosheid? 

Is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona verplicht in te zetten voor de hele onderneming?

Op 20 maart 2020 nam de regering nieuwe maatregelen om het stelsel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht grondig te vereenvoudigen.

 

Update 13/07/2020  

Nieuwe meldingsplicht tijdelijke werkloosheid Corona vanaf 13.07.2020 (terug naar boven)

Vanaf 13 juli 2020 bent u verplicht uw werknemers voorafgaandelijk te informeren over de periode waarin u tijdelijke werkloosheid wegens Covid-19 invoert alsook de regeling van de werkloosheid. Dit KB met de meldingsplicht TW is vorige vrijdag gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. >>Lees meer

Update 22/06/2020 

Wet rond schorsing opzeg door tijdelijke werkloosheid corona gepubliceerd! (terug naar boven)

De afgelopen weken is er al heel wat inkt gevloeid over de intentie van de regering om de opzeggingstermijn te laten schorsen door tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht corona. Vandaag werd de langverwachte wet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd waardoor er eindelijk duidelijkheid is over deze problematiek.

Er werd bepaald dat opzeggingen gegeven door de werkgever geschorst worden door tijdelijke werkloosheid overmacht corona en dit vanaf de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad, dus vanaf 22 juni 2020.
Alle dagen van tijdelijke werkloosheid corona die zich vóór 22 juni 2020 hebben voorgedaan, schorsen niet. Dit betekent dan ook dat opzeggingstermijnen die reeds zijn afgelopen vóór 22 juni 2020 buiten schot blijven.

In afwijking van bovenstaande regel, zullen opzeggingstermijnen die reeds lopende waren vóór 1 maart 2020, niet geschorst worden door tijdelijke werkloosheid corona.

Bron: Wet van 15 juni 2020 tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis, B.S. 22 juni 2020.

 

UPDATE 23/03/2020

Komen vrije beroepen en zelfstandigen ook in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?   (terug naar boven)
De zelfstandige, met of zonder vrij beroep kan zelf geen uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht verkrijgen, maar hun personeel wel. Het personeel wordt bijgevolg NIET uitgesloten van dit recht op uitkering.
  

 

UPDATE 23/03/2020

Wordt er nog een onderscheid gemaakt tussen essentiële en niet-essentiële sectoren voor de regelgeving mbt tijdelijke werkloosheid?   (terug naar boven)
Neen, de RVA maakt hier geen onderscheid meer in. Opgelet: dit onderwerp wordt momenteel nog bekeken door de RVA - de info kan dus nog aangepast worden.

 

 

UPDATE 23/03/2020
Is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona verplicht in te zetten voor de hele onderneming?   (terug naar boven)
Neen, overmacht wegens Corona is een uitzondering. Deze tijdelijke werkloosheid kan voor bepaalde werknemers gelden terwijl anderewerkloosheidsdagen inzet. Dus geen halve dag werkloosheid en halve dag werken. werknemers gewoon doorwerken. De overmacht kan ook dag tot dag bekeken worden dus arbeidsdagen kunnen afgewisseld worden met werkloosheidsdagen. Hou er wel rekening mee dat u steeds volledige werkloosheidsdagen inzet. Dus geen halve dag werkloosheid en halve dag werken.

 


UPDATE 20/03/2020

Op 20 maart 2020 nam de regering nieuwe maatregelen om het stelsel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht grondig te vereenvoudigen.  (terug naar boven)


• Het is automatisch in die zin dat de onderneming zich bij het indienen van een aanvraag mag beperken tot het opgeven van 'Coronavirus' als reden. De werkgever moet geen gedetailleerde motivering meer geven.
• Het wordt uitgebreid in die zin dat het systeem wordt uitgebreid tot werknemers die als preventieve maatregel onder huisarrest zijn geplaatst op grond van het feit dat een naaste werd besmet met het Coronavirus.
• Het wordt versterkt doordat het voorziet in drie maatregelen om de koopkracht van getroffen werknemers te versterken, via:

          ◦ een verhoging van het uitkeringspercentage van 65% tot 70%,
          ◦ het in aanmerking nemen van de dagen tijdelijke werkloosheid voor de berekening van het vakantiegeld van de betrokken werknemer,
          ◦ de betaling, door de RVA, van een dagelijkse toeslag van € 5,63 per dag tijdelijke werkloosheid.

De RVA stelt dat alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het Coronavirus, kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

 

Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werkgever

• U moet enkel bij het doorgeven van de prestaties de juiste looncode gebruiken:

Code "11' Telewerk / thuiswerk (TWK)

Code "411" Werkloos Coronacrisis (WCC)

 

• Op basis van deze looncodes geven wij de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door aan de RVA. Zo worden alle uitkeringen correct berekend en worden de juiste documenten opgemaakt. Wij doen automatisch de nodige ASR-aangiftes (WECH002 en WECH005).

• U kan deze tijdelijke werkloosheid wegens overmacht retroactief toepassen en inboeken vanaf 13 maart 2020.

• U kan gewerkte dagen afwisselen met overmachtsdagen. Voor deze dagen ontvangt uw werknemer gewoon loon.

 

Controlekaarten: de verplichting om de controlekaarten (C3.2A en C3.2A-S) af te leveren voor de maanden maart, april, mei en juni 2020 voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid vervalt volledig (ook voor gewone economische werkloosheid niet-corona).


Validatieboek: de verplichting om het validatieboek in te vullen voor de maanden maart, april, mei en juni 2020 voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid vervalt volledig (ook voor gewone economische werkloosheid niet-corona).
 

Bekijk hier ons handig stappenplan:


 

 

 

Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werknemers


• De werknemer kan voor de indiening van zijn uitkeringsaanvraag gebruik maken van een vereenvoudigd formulier (formulier C3.2).
• De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt, voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020, ook voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken.
• De werknemer ontvangt van 01/02/2020 tot 30/06/2020 een uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op € 2.754,76 per maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van € 5,63 per dag, ten laste van de RVA.

Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

Bekijk hier ons handig stappenplan:

 

Meer informatie op de website van de RVA: Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het CORONAVIRUS COVID-19 - Vereenvoudiging van de procedure

 

 

UPDATE 11/04/2020

ANALYSE VAN DE SOCIALE REGERINGSMAATREGELEN VAN 11 april 2020   (terug naar boven)

Het uitgebreide kernkabinet heeft op 11 april jl. het pakket maatregelen goedgekeurd waarover al een akkoord werd bereikt door de leden van de volmachtenregering om het personeelstekort in de kritieke sectoren tijdens de coronacrisis aan te pakken. Deze sociale maatregelen zijn de volgende:

 

  1. Toekenning van 120 extra vrijwillige overuren naar analogie van het bestaande systeem in de horeca
  2. Versoepeling verbod op terbeschikkingstelling
  3. Korte opeenvolgende contracten
  4. Studentenarbeid
  5. Cumuleren van 75% van de tijdelijke werkloosheidsuitkering met loon
  6. Tijdelijke schorsing tijdskrediet/loopbaanonderbreking om te werken bij eigen werkgever en herneming ervan na tijdelijke tewerkstelling bij eigen werkgever
  7. Tijdelijke schorsing van tijdskrediet/loopbaanonderbreking om te werken bij een andere werkgever met behoud van 75% van de uitkering
  8. Werkloosheid: bevriezing van de degressiviteit/inschakelingsperiode
  9. Inschakeling asielzoekers

 

Lees hier het volledige artikel >>

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

maandag - donderdag
8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag
8u - 12u en 13u - 15u

CLB Externe Preventie
maandag - vrijdag
8u - 12u en 13u - 16u30