Veilig en gezond werken tijdens en na Corona

Volgens experten zullen we nog een hele tijd met het coronavirus moeten leven. We moeten dan ook maatregelen nemen om de verdere verspreiding tegen te gaan of om nieuwe opflakkeringen zoveel mogelijk te vermijden. We zijn een tijd in lockdown modus geweest, maar we kunnen nu terug uitkijken naar de heropleving van onze activiteiten. Zowel op professioneel als op persoonlijk vlak.

  

Uw bedrijf heeft misschien de voorbije weken verplicht de deuren moeten sluiten of de activiteiten stonden op een laag pitje. Stilaan willen we ons voorbereiden op de heropstart. Met onderstaande stappen willen we u graag begeleiden in dit traject:

  

Generieke gids

Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een generieke gids uitgewerkt, waarbij de generieke toolbox zoals opgesteld door de Economic Risk Management Group heeft gediend als een waardevolle inspiratiebron. 

Dit generiek instrument kan vervolgens verder op maat ingekleurd worden door de verschillende sectoren om maximaal rekening te kunnen houden met hun sectorspecifieke context, en door elke werkgever die daar nood aan heeft, zodat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in veilige omstandigheden.

 

 

  Deze gids biedt richtlijnen aan sectoren en aan werkgevers die hun activiteit (gedeeltelijk) hebben moeten stopzetten, of kan als inspiratie dienen voor andere werkgevers.

 

 

 

 

Sectorale gidsen

In afwachting van eventuele sectorgidsen of protocollen die opgesteld kunnen worden in de paritaire comités, kunnen ondernemingen zich baseren op de algemene principes zoals vermeld in de generieke gids.

Hier vindt u de sectoren waar een sectorgids of protocol werd opgesteld op basis van een gemeenschappelijke beslissing door de leden van een paritair comité >>

 

 

Nadat alles op papier werd opgesteld, is het nu tijd om dit om te zetten in concrete actie op de werkvloer, hierbij al vast enkele tools die u kunnen helpen.

 

Heropstartplan

Maak een heropstartplan, zo brengt u stapsgewijs, en op een veilige manier, uw activiteiten weer op gang.

Gebruik hiervoor onze pandemie checklist.

 

 

Hieronder gaan we door de stappen van de pandemie checklist en bieden we enkele concrete tools aan die u kan gebruiken op de werkvloer.

 

Organisatie

Is er een Business Continuity Plan opgesteld? Hierin wordt vastgelegd welke maatregelen getroffen moeten worden wanneer er zich een ramp voordoet.

Download hier een voorbeeld:

 

Telewerk? Schenk aandacht aan ergonomie!

Het Corona virus heeft niet alleen een directe impact op onze gezondheid maar heeft ook een invloed op hoe we nu dagelijks aan de slag gaan. Telewerk wordt even de nieuwe norm. 

Hoewel telewerken de laatste jaren meer ingeburgerd raakte, is het nog niet voor elke bediende dagelijkse kost.

Het team Ergonomie reikt alvast enkele handvaten aan om u en uw werknemers te ondersteunen, lees verder >>

 

 

Sociale voorzieningen

Wij stellen u graag een aantal fiches ter beschikking die u meteen kan gebruiken op de werkvloer.

Richtlijnen handen wassen

Tips tegen Corona

 

Omgangsregels

Instructiefiche social distancing

 

EHBO

Aangepaste instructiefiche EHBO

 

Controle werknemers

Instructiefiche werknemers uit een risicogroep

 

Lift

Instructiefiche lift

 

 

 

Informeer iedereen

Breng uw medewerkers, uw klanten en uw leveranciers op de hoogte over uw manier van werken en welke Corona maatregelen u genomen heeft.

Check dan ook of uw medewerkers de maatregelen goed begrijpen.

 

U kan onze handige video's gebruiken om een aantal maatregelen kracht bij te zetten.

Correct de handen wassen, waarom is dit zo noodzakelijk?

Contaminatie, hoe gaat dit in zijn werk?

Instructievideo handschoenen veilig uittrekken

Instructievideo mondmasker afzetten

 

 

Neem ongeruste gevoelens bij medewerkers serieus.

Ze kunnen steeds een gesprek aangaan met onze preventieadviseur psychosociale aspecten. Zij bieden een luisterend oor en zoeken samen met de werknemer naar een manier om met de huidige situatie om te gaan.

Hang onze contactfiche dan ook ergens zichtbaar op de werkvloer.

Check ook onze pagina 'Psychosociaal welzijn in Corona tijden' - hier kan u nog meer informatie terugvinden.

 

 

Sturen en bijsturen

De maatregelen blijven naleven is niet zo simpel als de dagelijkse routine terug opgepikt wordt. Durf elkaar gerust aanspreken of betrek de leidinggevenden erbij. Het is in ieders belang dat de maatregelen blijven gevolgd worden.

Stuur ook regelmatig bij! Door alles in de praktijk te ervaren, gaan er aanpassingen nodig zijn. Communiceer daar dan ook over naar uw medewerkers, zo blijft het onderwerp onder de aandacht.

 

 

 

Heeft u vragen over de heropstart van uw activiteit of wenst u een persoonlijke begeleiding?
Wij helpen u graag!
Neem gerust contact op met uw vertrouwde contactpersoon of mail ons via edpb@clbgroup.be

 

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op