Corona: verplichte registratie RSZ: stap voor stap

De verplichting geldt voor alle werkgevers, behalve die ondernemingen die verplicht volledig gesloten zijn.

Degene die de aangifte wil verrichten dient zich aan te melden aan de hand van zijn e-ID, Itsme of de andere technische mogelijkheden die door het toegangssysteem CSAM worden aangeboden.

Hieronder vindt u een overzicht van hoe u de aangifte indient.

 

STAP 1: volg deze link naar de portaalsite van de RSZ (gebruik een browser als Google Chrome of Firefox, Internet Explorer werkt niet).

  1. De onderneming is reeds gekend in het toegangssysteem CSAM en de persoon die in naam van de onderneming een aangifte wil indienen, heeft reeds toegangsrechten die zijn toegekend door de onderneming. In dit geval kan hij zich aanmelden als vertegenwoordiger van de onderneming.

 

     2. De onderneming is nog niet gekend in het toegangssysteem CSAM of de persoon die in naam van de onderneming een aangifte wil indienen, heeft nog geen toegangsrechten die zijn toegekend door de onderneming.

In dit geval wordt ook toegelaten dat de persoon zich aanmeldt als burger met zijn e-ID, Itsme of de andere toegelaten systemen. Wanneer men zich aanmeldt als burger dient men in de aangifte te verklaren dat hij of zij als gevolmachtigde van de onderneming optreedt. De onderneming ontvangt altijd een bevestiging van de aangifte.

 

STAP 2: meld u aan.

 

 

STAP 3: vink aan dat u gevolmachtigd bent voor deze aangifte te doen.

 

 

STAP 4: voer het ondernemingsnummer in.

 

STAP 5: kies tussen de opties één vestigingseenheid of meerdere vestigingseenheden.

 

OF

 

 

 

STAP 6: geef per vestigingseenheid aan hoeveel personen (aantal) er werkzaam zijn bij de onderneming (inclusief interim-arbeiders, zelfstandige consultants, huurders, flexi-werknemers met een lopende raamovereenkomst) en hoeveel personen (aantal) daarvan werken in een “niet-telewerkbare” functie.

OF (indien er sprake is van meerdere vestigingseenheden)

Wanneer er sprake is van meerdere vestigingen kan het vestigingsnummer via de Kruispuntbank van ondernemingen worden opgezocht.

 

 

 

STAP 7: klik op “toevoegen”.

 

 

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op