Arbeidshygiëne

Arbeidshygiëne is één van de welzijnsdomeinen zoals opgenomen in de Wet Welzijn (04/08/1996) en het KB Beleid (27/03/1998).


De definitie die gebruikt wordt door de International Occupational Hygiene Association is:

"Arbeidshygiëne is de discipline van het anticiperen, herkennen, evalueren en beheersen van gevaren voor de gezondheid in de werkomgeving met als doel de bescherming van de gezondheid en het welzijn van de werknemers en de gemeenschap in het algemeen."


Arbeidshygiëne houdt zich dus bezig met chemische, fysische en biologische agentia en hun mogelijke gevolgen voor de werknemers op de arbeidsplaats.

Chemische agentia

Chemisch agentia vinden we veelvuldig in bijna elk bedrijf of organisatie:

  • blootstelling aan solventdampen tijdens het verven
  • het inademen van lasdampen
  • contact met poets- en onderhoudsproducten
  • blootstelling aan asbest bij afbraakwerken
  • ...

 

Fysische agentia

Hierbij denken we aan

  • lawaai op de arbeidsplaats
  • de blootstelling aan trillingen bij het rijden op een heftruck of bij het hanteren van tools
  • een ongunstig klimaat in een landschapsbureel

 

Biologische agentia

Ten gevolge van blootstelling aan biologische agentia kan de gezondheid van de werknemer geschaad worden door infectieziekten, allergieën, enz.

Legionella, blootstelling aan schimmels, bacteriën en virussen komen we in de praktijk regelmatig tegen.

 

Risico

Het evalueren van de omvang van het risico als gevolg van blootstelling aan deze agentia behoort tot het werk van de preventieadviseur arbeidshygiëne. Hiervoor dienen er soms metingen uitgevoerd te worden, in eigen regie of samen met een erkend labo. De arbeidshygiënist houdt zich ook bezig met de beheersing van deze risico’s om nadelige effecten op de gezondheid te voorkomen, op lange en korte termijn. Hiertoe werkt hij/zij multidisciplinair samen met de andere disciplines op het vlak van preventie.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur

Sven Hensen

Directeur Risicobeheer
Contacteer ons
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30