17.10
2018

Aanpassing grenswaarden chemische agentia

In het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2018 verscheen het KB van 2 september 2018 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk. Door deze wijziging worden de grenswaarden van een ganse reeks stoffen aangepast. Er worden ook een aantal nieuwe stoffen aan de lijst toegevoegd. Een samenvatting van de aanpassingen en een opsomming van de nieuw toegevoegde stoffen kan men vinden op de website van FOD WASO: http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=47928

Het verdient aanbeveling om de lijst eens door te nemen. Voor sommige stoffen daalt de grenswaarde immers met een factor 5 tot 10.

Voor een aantal courante solventen als butylacetaat, 1,4 dichloorbenzeen en ethylacetaat, maar ook voor houtstof, koolstofmonoxide, stikstofmonoxide (uitlaatgassen) en methyleenchloride zijn de limieten aangepast. 

Bron:

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/10/03_1.pdf#Page8

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur

Sven Hensen

Directeur Risicobeheer
Contacteer ons
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30