23.02
2018

Correctie: Jaarverslag van de Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk dienstjaar 2017

Ook al is het voortaan niet langer nodig dat u het verplichte jaarverslag van de Interne Dienst Preventie en Bescherming op het werk (IDPBW) opstuurt naar Toezicht Welzijn op het Werk moet het nog wel opgemaakt worden. Volgens artikel II.7-24 van de Codex over het Welzijn op het werk moet dit verslag immers ten minste vijftien dagen voor de vergadering van de maand februari aan de leden van het CPB worden toegestuurd. In de praktijk lukt dit echter voor de meeste bedrijven niet.

De inhoud van dit jaarverslag (over de activiteiten van 2017) is vastgelegd in Bijlage II.1-3 van de Codex over het Welzijn op het werk. De formulieren die u nodig hebt om de gevraagde inlichtingen aan de overheid te verschaffen kan u terugvinden op de website van de FOD WASO:

De overheid voorziet 3 types van formulieren. Afhankelijk van het soort bedrijf dat u heeft dient u formulier A, B of C in te vullen.

Formulier A is bestemd voor een werkgever met een IDPBW zonder afdelingen.

Formulier B is bestemd voor een werkgever met een IDPBW met afdelingen.

Formulier C is bestemd voor een groep van werkgevers die gemeenschappelijk een dienst voor preventie en bescherming op het werk organiseren.

Op de hogervermelde website is ook een verklarende nota te vinden die de werkgever of de preventieadviseur moet helpen om het verslag correct in te vullen.

De formulieren en de verklarende nota zijn natuurlijk ook in het Frans terug te vinden op de website van de overheid.

Vergeet niet het medisch jaarverslag van uw externe dienst en het verslag van het jaarlijks bedrijfsbezoek bij te voegen. De jaarverslagen van CLB EDPB worden in de week van 26 februari gegenereerd en zullen ter beschikking gesteld worden op onze klantenzone.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur

Peter Neven

Directeur Risicobeheer
Contacteer ons
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30