13.05
2020

Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk spelen sleutelrol bij aanpak coronacrisis

Naar aanleiding van de ongerustheid over de hoge besmettingsgraad met covid-19 in de woonzorgcentra worden zorgpersoneel en bewoners op grote schaal getest. Zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië zetten de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk daar mee de schouders onder. En hun constructieve rol in deze coronacrisis zal de komende weken en maanden duidelijk blijken op de werkvloer van elke organisatie.

 

Testen in woonzorgcentra

In een eerste fase zijn begin april in Vlaanderen ongeveer 11.000 testkits bezorgd aan een selectie van een 80-tal woonzorgcentra. Ondertussen engageerde de federale overheid zich om permanent en structureel testkits te blijven leveren aan zorgvoorzieningen. Vlaanderen kon daarvoor bijkomend rekenen op 120.000 tests. In heel België zouden tegen eind april 210.000 testen afgenomen zijn.

 

“De corebusiness van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk is om de gezondheid en veiligheid van de werkende bevolking te waarborgen. Voor ons als sector is het dus een evidentie dat we mee in de frontlinie gaan staan om de zorgverleners bij te staan”, zegt Geert De Smet, directeur van koepelfederatie Co-Prev.

 

“Zodra de nood in de woonzorgcentra zich heel scherp stelde, stuurden wij honderden equipes de baan op om alle personeelsleden te testen en de nodige opvolging te doen van het resultaat. Waar de CRA-artsen van de woonzorgcentra instaan voor het testen van de residenten, testen de arbeidsartsen en -verpleegkundigen van de externe diensten de personeelsleden. Waar nodig springen de externe diensten ook bij voor het testen van bewoners.”

 

Om aan de vragen vanuit deze sector te voldoen hebben we binnen CLB Externe Preventie een ‘Medisch crisisteam COVID19 (MC19)’ opgericht. De arbeidsartsen en verpleegkundigen die in dit team zitten hebben een speciale opleiding gekregen om deze testen in de meest veilige omstandigheden te kunnen afnemen. Deze opleiding had enerzijds betrekking op een aantal administratieve procedures, voornamelijk naar communicatie met de overheid, de werkgeven en de werknemer. Anderzijds moesten de medewerkers ook leren hoe ze zichzelf en de zorgmedewerkers optimaal konden beschermen. Dit had grotendeels betrekking op juist omgaan met de beschermingsmiddelen (overall, schort, handschoenen, maskers, gelaatsschermen…). Dit alles moet op een juiste manier worden aan- en uitgedaan, en op het correcte tijdstip worden vervangen. Dit om zowel de afnemer van CLB Externe Preventie als het personeelslid van de zorginstelling te beschermen. Ook het effectief afnemen van de testen (de befaamde wissers) werd duidelijk geïnstrueerd.

 

Heropstart in goede banen leiden

“De ondersteuning die externe diensten leveren aan de woonzorgcentra gaat ook verder dan louter testen afnemen en de resultaten ervan opvolgen. Zorgpersoneel krijgt het in deze periode erg zwaar te verduren. Ze kloppen lange en zware shifts en maken heftige emoties door. Daarom schakelden wij als sector een versnelling hoger zodat we hen de klok rond ook psychologisch kunnen opvangen en begeleiden”, aldus Geert De Smet.

 

“Dat doen we trouwens niet enkel voor de zorgsector, maar voor alle ondernemingen in België. Want nu de economische afbouw van de lockdown in zicht komt, schieten we hen te hulp met toegespitste risicoanalyses, praktische richtlijnen en tips om werken zo veilig mogelijk te laten verlopen.”

 

Wetenschappelijke studies begeleiden

“Dat onze arbeidsartsen en verpleegkundigen die momenteel aan de slag zijn in woonzorgcentra dat bovendien op vrijwillige basis doen, verdient een dikke pluim”, vult Geert De Smet aan. “Het is dankzij hen dat wij in deze uitdagende tijden kunnen aantonen hoe relevant en daadkrachtig het werk van de externe diensten is. Op het terrein zijn we meer dan ooit aanwezig om de risico’s in kaart te brengen, de gezondheid op te volgen, en werkgevers én werknemers met een gerust hart hun activiteiten te laten hervatten. Maar ook achter de schermen zijn we actief, onder meer door zeer actief mee te werken aan wetenschappelijke studies. Als sector geven we hashtags als ‘samen tegen corona’ en ‘samen sterker’ dus een heel concrete invulling.”

03.09
2020

Covid-19: to test or not to test, that’s the question

Met de regelmaat van de klok krijgen onze arbeidsartsen de vraag of werknemers middels een bloedname kunnen getest worden op antistoffen tegen het Coronavirus. De arbeidsarts zal deze vraag meestal met een wedervraag beantwoorden: “Waarom? Wat wilt u daarmee te weten komen?”

08.07
2020

Een warme zomer met Corona

Zeggen dat de zomers de laatste jaren warmer worden is een beetje een open deur intrappen. Ieder jaar opnieuw worden wij, als externe preventiedienst, geconfronteerd met vragen over wat we moeten en kunnen doen wanneer de temperatuur weer eens te hoog oploopt. Dit jaar krijgt deze vraag natuurlijk een extra dimensie. Het nog steeds circulerende Covid-19-virus maakt dat adviezen die vorige jaren vanzelfsprekend waren, het dit jaar niet meer zijn. Voornamelijk wat het binnenklimaat betreft zijn er een aantal punten waaraan men aandacht moet besteden.

30.06
2020

Terug aan het werk na een Corona-infectie

Onze arbeidsartsen krijgen vaak de vraag wanneer iemand na een doorgemaakte Covid-19 infectie terug aan het werk mag of kan. Tegelijkertijd wil men vaak weten of men de mensen preventief kan testen.

Zoals altijd, en zeker in dit domein, is het antwoord ook hier niet zwart-wit. Dit is een term die tegenwoordig met de regelmaat van de klok gebruikt wordt, ‘voortschrijdend inzicht’ de standpunten van zowel de medische als die van de politieke wereld regelmatig bijstelt. Wat vandaag nog als waar of als waarschijnlijk wordt aangenomen, blijkt morgen toch niet zo waterdicht te zijn.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op