30.08
2018

Geen medisch attest meer nodig voor werknemers in de voedingssector

Vanaf 11 augustus 2018 is het niet langer nodig over een medisch attest te beschikken wanneer men in de voedingssector werkt. Tot nu toe moesten werknemers die in contact kwamen met onverpakte voedingswaren om de drie jaar een attest verkrijgen (via de huisarts of via de arbeidsgeneesheer). Met dit attest verklaarde de geneesheer dat de werknemer geen besmettelijke ziekte had waarmee hij het voedsel eventueel zou kunnen besmetten.

 De afschaffing van de attest komt er op vraag van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid). Dergelijk attest is immers een momentopname en verzekert geenszins de risico’s van de toekomst. Het attest creëerde m.a.w. een vals gevoel van veiligheid en was volkomen overbodig.

Dit betekent natuurlijk niet dat de werkgever (en de werknemer) geen aandacht meer moeten hebben voor de overdracht van besmettelijke ziektes. Wanneer men weet dat men een besmettelijke ziekte heeft, zullen onmiddellijk de nodige maatregelen moeten genomen worden.

Het afschaffen van dit attest betekent niet automatisch dat werknemers niet meer onderworpen zouden zijn aan het wettelijk gezondheidstoezicht. Eventuele andere beroepsrisico’s kunnen dit toezicht nog altijd verplicht maken.

Misschien overbodig om te vermelden, maar ondernemingen uit de voedingssector moeten natuurlijk nog altijd het HACCP-systeem handhaven.

Bron: KB 3 juli 20188- BS 1 augustus 2018

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur

Sven Hensen

Directeur Risicobeheer
Contacteer ons
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30