20.05
2019

Het belang van een arbeidsongevallenonderzoek

‘Als het kalf verdronken is, dempt men de put’, hoort u weleens. Deze wijsheid klopt maar ten dele. Voor het betrokken kalf komt alle hulp inderdaad te laat, maar de andere kalveren kunnen maar baat hebben bij het dempen van de put. Misschien is de vergelijking wat oneerbiedig, maar onder andere om deze reden is een goed onderzoek na ieder arbeidsongeval noodzakelijk. Niet omdat we aan het gebeurde ongeval nog iets kunnen veranderen, maar wel om in de toekomst gelijkaardige ongevallen te voorkomen. Een arbeidsongevallenonderzoek is trouwens niet vrijblijvend. Afhankelijk van de oorzaak en de gevolgen legt de wetgever aan de werkgever bepaalde verplichtingen op. Uit de vragen die bij onze preventieadviseurs binnenkomen, leiden we af dat lang niet alle werkgevers op de hoogte zijn van de verplichtingen die ze hebben ingeval een van hun werknemers slachtoffer wordt van een ongeval. Het is dan ook vaak niet echt eenvoudig om te weten wat wanneer te doen. Het kan zijn dat we niets moeten melden (enkel noteren), of dat we het ongeval bij de arbeidsongevallenverzekeraar moeten aangeven of dat we zelfs, al dan niet onmiddellijk, de overheid moeten inlichten.

Licht arbeidsongeval

Lichte ongevallen hoeven sedert enkele jaren niet meer bij de arbeidsongevallenverzekeraar aangegeven te worden. Met ‘licht’ bedoelt de wetgever ongevallen:

• zonder werkverlet of loonverlies

• zonder tussenkomst van een arts

• die ter plaatse verzorgd kunnen worden.

Voor ongevallen die aan deze definitie voldoen, volstaat een notering in een interventieregister inzake eerste hulp. U kan een dergelijk register aanvragen via edpb@clbgroup.be. Indien de toestand achteraf wijzigt en het ongeval niet meer aan de definitie voldoet, dan moet het alsnog aangegeven worden bij de verzekeraar.

Ernstig arbeidsongeval

Aan de andere kant van het spectrum situeren zich de ernstige arbeidsongevallen. Ook hier heeft de wetgever definities voorzien. Deze zijn echter iets complexer dan die van lichte ongevallen.

Indien het een dodelijk arbeidsongeval betreft of indien er blijvende letsels zijn, dan moet het ‘Toezicht Welzijn op het Werk’ onmiddellijk worden ingelicht. De aangifte bij de arbeidsongevallenverzekeraar moet binnen de 8 kalenderdagen gebeuren. De ongevallensteekkaart moet aan de externe preventiedienst bezorgd worden en er moet een omstandig verslag opgesteld worden. Dit verslag, dat opgemaakt moet worden door een preventieadviseur niveau I of II, moet binnen de 10 kalenderdagen aan de inspectie bezorgd worden.

Ook als het ongeval niet dodelijk was en ook als er geen blijvende letsels zijn, kan het zijn dat het ongeval toch als ‘ernstig’ beoordeeld wordt. Om te bepalen of een ongeval als ernstig beoordeeld wordt, moet men kijken naar de combinaties van drie codes: ‘De aard van het letsel’ in combinatie met ‘De afwijkende gebeurtenis’ en/of ‘Het betrokken voorwerp’.

• Men zal eerst moeten nagaan wat de aard van het letsel is. Sommige letsels (bv. breuken) zullen in de meeste gevallen (maar ook weer niet altijd) maken dat het ongeval als ernstig beoordeeld wordt.

• Indien het ongeval door de aard van het letsel nog niet als ernstig gecatalogeerd wordt, dan kan dit nog altijd het geval zijn door de aard van de ‘afwijkende gebeurtenis’ of door het ‘betrokken voorwerp’. Ook hier moet men lijsten consulteren. Zo zal bijvoorbeeld een ongeval door een explosie of door een val van een persoon van een hoogte in de meeste gevallen als ernstig beoordeeld worden.

Al bij al een omslachtige procedure dus. Een handige tool om te bepalen hoe het ongeval beoordeeld moet worden en wat de termijnen zijn om de verzekeraar en/of de overheid te verwittigen, kan men terugvinden op de website socialsecurity.be. https://www.socialsecurity.be/app001/drselearning/aoat/aoat000/jsp/index_fatdecision.jsp?lang=nl

Men kan ook gebruik maken van de brochure die CLB Externe Preventie uitgegeven heeft. Deze brochure, met o.a. een handige flowchart, kan men aanvragen via edpb@clbgroup.be of men kan ze eenvoudig downloaden via onderstaande link: https://www.clbgroup.be/media/3132/infobrochure_ardbeidsongeval.pdf

Indien het ongeval onder de criteria van ernstig arbeidsongeval valt, dan zal het ongeval ook binnen de 8 kalenderdagen aan de verzekering aangegeven moeten worden. Bij dit soort ongevallen moet de ongevallensteekkaart ook aan de externe dienst bezorgd worden en moet er een omstandig verslag opgesteld worden. Dit verslag moet binnen de 10 kalenderdagen aan de inspectie bezorgd worden. In tegenstelling tot een dodelijk arbeidsongeval of een ongeval met blijvende letsels hoeft de inspectie hier niet onmiddellijk ingelicht te worden.

‘Gewoon’ arbeidsongeval

Hebben we niet te maken met een ‘licht’, maar ook niet met een ‘ernstig’ arbeidsongeval (laat het ons een ‘gewoon’ arbeidsongeval noemen), dan volstaat de aangifte bij de arbeidsongevallenverzekeraar (zoals altijd binnen de 8 kalenderdagen) en moet men de ongevallensteekkaart aan de externe dienst bezorgen indien er meer dan 4 dagen werkverlet mee gemoeid zijn. Een omstandig verslag is in deze gevallen niet nodig.

Volg zeker onze opleiding ‘Arbeidsongevallenonderzoek’ op maandag 9 september van 8u30 tot 16u30! Inschrijven kan via www.clbgroup.be/opleidingen

 

Tabel arbeidsongevallen

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur

Sven Hensen

Directeur Risicobeheer
Contacteer ons
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30