27.11
2019

Hoe hoger de sociale steun van de (direct) leidinggevende, hoe lager de kans op ziekteverzuim

                   

 

Met een nieuw verzuimprotocol onder de arm, vroeg Het Poetsbureau anno 2018 ondersteuning aan de afdeling psychosociale aspecten van CLB Externe Preventie in het opleiden van hun hiërarchische lijn. Een interessante vraag die we met veel enthousiasme omarmden en zo ontstond een boeiend traject.

We startten met het opleiden van consulenten, kantoorverantwoordelijken en regiomanagers inzake gespreksvoering verzuim (zie uitgebreide toelichting hierover in CLB Nieuws november december 2019 “ziekteverzuim: praat erover!”). Gezien de grootte van de organisatie, betekent dit dat er regelmatig nieuwe groepen aan bod komen voor een basisopleiding.

Tijdens deze opleiding, gegeven door de preventieadviseur psychosociale aspecten, staat het aanleren van een goede basishouding inzake verzuim centraal. De ziekte dient niet in vraag gesteld te worden, maar de impact ervan op de organisatie dient wel bespreekbaar te zijn. De focus ligt op het in beweging krijgen van medewerkers vanuit een stimulatie van de gedeelde verantwoordelijkheid: wat kan de organisatie en/of leidinggevende in handen nemen, waarin neemt de medewerker zelf verdere stappen? Het spreekt voor zich dat een nauwe opvolging onmisbaar is. Vanuit deze basishouding werd maximaal ingezet op het concreet oefenen van ziekmeldings-, tussentijdse, terugkom-, re-integratie en verzuimgesprekken conform hun protocol. Zo gaven we hen de tools om met vragen om te gaan als:

  • Hoe voer ik een gesprek met iemand die probleemgedrag vertoont?
  • Hoe contacteer ik een zieke werknemer?
  • Wat kan ik zeggen?
  • Wat zeg ik beter niet?
  • Hoe reageer ik als iemand aangeeft “ziek is ziek, ik hoef me niet te verantwoorden”?
  • Hoe stimuleer ik een medewerker om mee stappen te zetten?
  • Welke afspraken kunnen er gemaakt worden?
  • Hoe vindt de opvolging plaats?
  • Hoe en wanneer rapporteer ik?

Deze trainingen mogen natuurlijk geen éénmalig karakter hebben. Het Poetsbureau engageert zich daarom om jaarlijks opfrismomenten te voorzien. Dit jaar zijn we alvast van start gegaan met de eerste intervisiesessies voor de leidinggevenden die vorig jaar opgeleid werden. Vertrekkend vanuit de noden en de ervaringen worden deze momenten ingevuld. We verfijnen vaardigheden verder, wisselen tips & tricks uit maar staan ook stil bij de nog te verwezenlijken groei. Tot slot worden deze sessies ook gebruikt om het verzuimprotocol kritisch onder de loep te nemen: heeft het beleid resultaat opgeleverd? Wat ging goed? Wat kan beter? Moeten er andere accenten gelegd worden? Moeten we strenger optreden, of juist niet? Wat is er nodig om het aanwezigheidsbeleid verder tot een succesverhaal te maken en behouden?

Medewerker van Het Poetsbureau aan het woord:

 “Onze sector kampt met een zeer hoog ziektecijfer. Sinds een dik jaar ligt de focus binnen het Poetsbureau om het  ziektecijfer te doen dalen. In het begin was het zeer moeilijk om deze gesprekken aan te gaan met onze huishoudhulpen. Mede dankzij de opleiding van CLB Externe Preventie hebben onze bedienden de nodige tools en kapstokken gekregen om hiermee aan de slag te gaan.”

Getuigenis Dorien Martens – regio manager Het Poetsbureau

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur

Sven Hensen

Directeur Risicobeheer
Contacteer ons
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30