29.10
2019

Moeder, waarom slapen wij?

In 1932 stelde de schrijver Lode Zielens zich de vraag ‘Moeder, waarom leven wij?’ (in 1993 door VTM in een tv-serie gegoten). Men zou zich tegenwoordig dezelfde vraag kunnen stellen over het grofweg één derde van ons leven dat we in bed doorbrengen. Enerzijds zijn er nogal wat mensen die slapen als tijdverkwisting beschouwen. ‘Slapen doe ik wel als ik dood ben’ hoort u dit soort actievelingen wel eens zeggen. Anderzijds heeft een groot deel van de bevolking last van slaapstoornissen: moeilijk inslapen, niet doorslapen, (te) vroeg wakker worden…

Als er iets is wat we in de loop der jaren verleren, is het inderdaad slapen. In de begindagen van ons bestaan slagen we er moeiteloos in om 16 tot 20 uur per dag in dromenland door te brengen. Eens we volwassen zijn, vinden we het soms moeilijk om nog maar enkele uren aan een stuk te slapen. Slapeloosheid en slaapproblemen vormen in onze maatschappij inderdaad een groot gezondheidsprobleem. Een geaccumuleerd tekort aan slaap is niet alleen vervelend, het ligt ook mee aan de basis van een aantal fundamentele gezondheidsproblemen. De lijst van aandoeningen waarvan men weet of waarvan men vermoedt dat ze veroorzaakt of beïnvloed worden door slaaptekort is eindeloos: gewichtsproblemen (meestal in de vorm van obesitas), diabetes, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, verminderde weerstand met als gevolg meer kans op infecties en, volgens sommige onderzoekers, verhoogde kans op kanker. Omdat slapen niet alleen ons lichaam, maar ook onze geest herstelmogelijkheden geeft, worden onze cognitieve vermogens door chronisch slaaptekort meestal ook verminderd: verminderde concentratie, slechter geheugen, aandachtstoornissen, tragere reacties... Een opgestapeld slaaptekort maakt ons ook emotioneel veel labieler. Of de term ‘een schoonheidsslaapje doen’ op waarheid gebaseerd is, staat misschien niet vast, maar slaaptekort zorgt er ook voor dat onze huid vroegtijdige verouderingsverschijnselen gaat vertonen.

Naast bovenstaande gezondheidsproblemen liggen slaapproblemen ook aan de basis van vele ongevallen. En dit kan gaan over verkeersongevallen, maar ook over arbeidsongevallen, productiefouten e.a. Een aantal grote rampen gebeurden waarschijnlijk niet toevallig gedurende de nachtshift: Bhopal, Three Mile Island, Tsjernobyl en de Exxon Valdez. Voor verkeersongevallen lopen de schattingen uiteen, maar in 10 à 25% zou vermoeidheid van de chauffeur aan de basis van het ongeval liggen.

Naar alle waarschijnlijkheid heeft 20 tot 30% van de bevolking last van slapeloosheid of slaapproblemen. Vrouwen en ouderen hebben vaak meer problemen. Wat niet wil zeggen dat mannen of jongere mensen geen last kunnen hebben. Een beroepsgroep die onze speciale aandacht vraagt zijn mensen met onregelmatige werkuren: 2- of 3 ploegenstelsels, volcontinu, gebroken diensten… Deze werknemers hebben over het algemeen meer problemen dan mensen met regelmatige werkuren. Dus zowel aan de oorzaak- als aan de gevolgzijde van slaapproblemen spelen arbeidsomstandigheden een grote rol. Het is dan ook één van onze taken, als externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, hier aandacht aan te besteden. Daarom hebben we ook het initiatief genomen een opleiding over deze problemen te ontwikkelen.

Deze training, die zowel in house, als bij ons in Alken kan georganiseerd worden, behandelt de voornaamste aspecten van slapen en slapeloosheid:

 • Wat is slaap?
 • Waarom is slaap belangrijk?
 • Hoe functioneren onze bioritmes en welke implicaties hebben ze op ons functioneren en slapen?
 • Wat is een normale slaap, zowel kwantitatief (hoeveel uren moeten we eigenlijk slapen) als kwalitatief (wat is een goede slaap)?
 • Welke slaapstoornissen onderscheiden we?
 • Wat is slaapapneu?
 • Wat zijn de gevolgen van slecht of te weinig slaap?
 • U bent niet alleen: enkele cijfers over slaap- en slaapproblemen.
 • Wat is uw chronotype (bent u meer een ochtend- of een avondtype)?
 • Hoe krijgt u inzicht in uw eigen slaappatroon?
 • Hoe doorbreekt u slecht slaapgewoontes?
 • Tips & tricks om beter te kunnen slapen. Wat doet u best, en wat laat u beter.
 • Feiten en fabels: wat is waar en wat is onzin?
 •  

Het resultaat van deze opleiding is dat de deelnemers hun problemen beter kunnen aanpakken en dat ze daardoor veiliger en gezonder hun werk kunnen uitvoeren. We trachten de deelnemers aan een gezonde en verkwikkende slaap te helpen zonder dat daarbij medicatie moet gebruikt worden.

We onderscheiden twee doelgroepen voor deze opleiding: werknemers die in shiften werken en werknemers die in dagpost werken. Zowel de oorzaak als de aanpak van de problemen kan voor beide groepen wel eens verschillen. De minimumduur van deze opleiding bedraagt 2 uur. Ook kunnen eventuele opvolgingssessies voorzien worden: wat ging goed? Wat is mislukt? Moeten we verder gaan op de ingeslagen weg of zijn er aanpassingen nodig.

Tijdens de opleiding kunnen niet enkel chronische problemen aan bod komen. Ook acute problemen kunnen behandeld worden. Denk bijvoorbeeld aan ‘Wat doet u tegen vermoeidheid achter het stuur?’

Voor meer info over deze opleiding of anderen kan u terecht bij CLB Academy. U kan ons bereiken via academy@clbgroup.be.

08.07
2020

Een warme zomer met Corona

Zeggen dat de zomers de laatste jaren warmer worden is een beetje een open deur intrappen. Ieder jaar opnieuw worden wij, als externe preventiedienst, geconfronteerd met vragen over wat we moeten en kunnen doen wanneer de temperatuur weer eens te hoog oploopt. Dit jaar krijgt deze vraag natuurlijk een extra dimensie. Het nog steeds circulerende Covid-19-virus maakt dat adviezen die vorige jaren vanzelfsprekend waren, het dit jaar niet meer zijn. Voornamelijk wat het binnenklimaat betreft zijn er een aantal punten waaraan men aandacht moet besteden.

30.06
2020

Terug aan het werk na een Corona-infectie

Onze arbeidsartsen krijgen vaak de vraag wanneer iemand na een doorgemaakte Covid-19 infectie terug aan het werk mag of kan. Tegelijkertijd wil men vaak weten of men de mensen preventief kan testen.

Zoals altijd, en zeker in dit domein, is het antwoord ook hier niet zwart-wit. Dit is een term die tegenwoordig met de regelmaat van de klok gebruikt wordt, ‘voortschrijdend inzicht’ de standpunten van zowel de medische als die van de politieke wereld regelmatig bijstelt. Wat vandaag nog als waar of als waarschijnlijk wordt aangenomen, blijkt morgen toch niet zo waterdicht te zijn.

13.05
2020

Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk spelen sleutelrol bij aanpak coronacrisis

Naar aanleiding van de ongerustheid over de hoge besmettingsgraad met covid-19 in de woonzorgcentra worden zorgpersoneel en bewoners op grote schaal getest. Zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië zetten de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk daar mee de schouders onder. En hun constructieve rol in deze coronacrisis zal de komende weken en maanden duidelijk blijken op de werkvloer van elke organisatie. Lees verder >

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur

Sven Hensen

Directeur Risicobeheer
Contacteer ons
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

maandag - donderdag
8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag
8u - 12u en 13u - 15u

CLB Externe Preventie
maandag - vrijdag
8u - 12u en 13u - 16u30