14.09
2017

Nieuw KB reprotoxische agentia

Op 11 september verscheen het KB van 21 juli 2017 tot wijziging van boek VI van de Codes over het welzijn op het werk: Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia. Door dit KB worden reprotoxische stoffen (d.w.z. stoffen die de vruchtbaarheid van vrouwen en mannen kunnen aantasten en die het ongeboren kind kunnen beschadigen) opgenomen in het toepassingsgebied van titel 2 van boek VI van de Codex over het welzijn op het werk. Daardoor worden ze onderworpen aan dezelfde regels als kankerverwekkende en mutagene stoffen.

In de praktijk wil dit onder meer zeggen dat:

  • er meer nadruk gelegd wordt op het vermijden van de blootstelling (substitutie wordt verplicht indien technisch mogelijk, werken in gesloten systemen wordt verplicht indien technisch mogelijk);
  • de risicoanalyse minstens één maal per jaar herhaald wordt, met daarbij een uitgesproken aandacht voor werknemers in bijzondere risicogroepen;
  • er een register van blootgestelde werknemers wordt bijgehouden;
  • de werknemers een intensievere opleiding krijgen met een vastgelegde frequentie.

 

Bron:

http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=46317

 

 

 

 

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur

Sven Hensen

Directeur Risicobeheer
Contacteer ons
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30