Open opleidingen

Vorming hulpverlener

Bijscholing hulpverlener

Gezond doorheen de werkdag

Een preventief gezondheidsbeleid op de werkvloer

Basiskennis voor de preventieadviseur (niveau III)

Hiërarchische lijn

Globaal preventieplan (GPP) / Risicoanalyse (RA)

Taak risicoanalyse (TRA)

Machineveiligheid: Basis

Veilig werken aan elektrische installaties voor gewaarschuwde personen: BA4 voor dummies

Machineveiligheid: Gevorderden

Arbeidsongevallenonderzoek

Veilig werken aan elektrische installaties voor gewaarschuwde personen: BA4

Veilig werken aan elektrische installaties: vakbekwame personen: BA5

Intervisie vertrouwenspersoon

Interne vertrouwenspersoon

Risicoanalyse thermische omgevingsfactoren

Risicoanalyse voedselhygiëne

Geluid in landschapskantoren en andere ruimten

Geluid en gehoorbescherming (PBM)

Binnenklimaat in landschapsburelen

Basis chemische agentia

Ergonomiecoach: Basisbeginselen van ergonomie

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30