De stad Maaseik en het OCMW werken sinds 2013 samen met CLB Group. Ze maken gebruik van de diensten Externe Preventie en Medische Controle & Advies. “We weten de manier waarop de CLB Group ons als klant behandelt ten zeerste te appreciëren”, zegt Jan Bovend’aerde. “Het is een betrouwbare partner die steeds zijn afspraken nakomt. Ook over de flexibiliteit die de CLB Group aan de dag legt, zijn we uiterst tevreden.

 

Echte en hechte vertrouwensband
“Het feit dat we met onze aanspreekpunten binnen CLB Group een echte en hechte vertrouwensband hebben opgebouwd, zorgt ervoor dat we vlot kunnen samenwerken”, legt Jan Bovend’aerde uit. “Zowel het administratief personeel, de verpleegkundige als de arbeidsgeneesheer zijn steeds vlot bereikbaar. Het gebeurt dat we ‘ad hoc’ een bijkomend medisch onderzoek aanvragen. De medewerkers van CLB Group zijn dan steeds bereid om mee te denken en op die manier een snelle oplossing uit te werken. Vooral over de communicatie zijn we zeer te spreken. Als dienst P&O kunnen we
rechtstreeks contact opnemen met de geneesheren. Dat is een heel vlotte manier van werken, die ons heel wat tijd bespaart. CLB Group is hierdoor een uiterst gewaardeerde partner met wie we perfect samenwerken.”


Aanwezigheidsbeleid
“In het najaar van 2017 hebben we samen met de externe preventieadviseur psychosociale aspecten van CLB Group het aanwezigheidsbeleid van de stad en het OCMW aangepakt”, vertelt Annelise Broeckx. “Met behulp van een werkgroep hebben we gedurende een aantal sessies aan de uitbouw van een protocol en toolbox gewerkt. Hierdoor is ons aanwezigheidsbeleid vandaag omgeturnd naar een positief verhaal. We zijn heel tevreden over het resultaat en doen daarom in 2018 opnieuw een beroep op de expertise van CLB Group. Deze keer gaan ze onze leidinggevenden helpen om verzuimgesprekken beter aan te pakken.

Danny Philtjens - Financieel Directeur Meubelen Neven

"Bij CLB Group vonden we alles wat we nodig hadden"

Alelek - Hein De Bruyn

"Alelek ligt vlak naast CLB op het industriepark van Alken. Zoals dat goede buren betaamt zochten we vrij snel toenadering. Sindsdien is Alelek een tevreden klant. Vooral de persoonlijke betrokkenheid spreekt tot de verbeelding: werkelijk iedereen, van de dames aan de balie tot de eerstelijnsadviseurs en de dossierbeheerders, toont voeling met de klant.

Nooit krijg je een anonieme bediende aan de lijn die zomaar uit de lucht komt vallen. Integendeel, je wordt geholpen door iemand die je dossier kent. Omgekeerd geldt ook: omdat je een gezicht kan plakken op de dienstverlening ontstaat een zekere mate van verbondenheid.

Onze vragen, zowel inzake sociale wetgeving als ICT, worden nauwgezet opgevolgd. Hulpvaardigheid loopt als een rode draad door alle geledingen. CLB is voor ons een perfecte partner."

;
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30