In 2017 stapte het Wit-Gele Kruis Limburg over naar onze dienst voor Externe Preventie. Directeur personeel en organisatie Ingrid Vanweert weet nog perfect welke van onze troeven daartoe de doorslag gaf: “Bij CLB Externe Preventie gebeuren alle onderzoeken in het kader van gezondheidstoezicht op de medewerkers door een preventiegeneesheer-arbeidsgeneesheer. Dat gebeurt voorafgaand aan de aanwerving, periodieke gezondheidsbeoordeling, onderzoek bij werkhervatting enz.”

 

Het nut van regelmatige terugkoppelingen

In de beginfase van de nieuwe samenwerking ging het Wit-Gele Kruis Limburg samen met CLB Externe Preventie op zoek naar de best mogelijke manier om met elkaar te communiceren, vertelt Ingrid Vanweert: “In de opstartfase was er zeer frequent overleg met de hoofdarbeidsgeneesheer en onze arbeidsgeneesheer. Intussen maakten we kennis met alle arbeidsgeneesheren en hebben we minstens jaarlijks samen een gesprek. Ook Peter Van Nuffel komt twee keer per jaar bij ons langs om de werking te evalueren. Verder delen we een open bedrijfscultuur. We weten elkaar snel te vinden als er iets de kop opsteekt.”

 

“Transparante communicatie is nu eenmaal tijdsintensief”

Ook intern hecht de directeur personeel en organisatie veel belang aan duidelijke communicatie: “In het geval van een afwijkende tewerkstelling brengen we de medewerker in kwestie zorgvuldig op de hoogte van de

geldende afspraken. Zo ook voor de personeelsdienst en de leidinggevende. Vooraf overleg ik persoonlijk met de arbeidsgeneesheer welke oplossing aangeraden is, rekening houdend met de mogelijkheden binnen onze werking. Dat proces neemt veel tijd in beslag, maar schept wel de nodige duidelijkheid voor alle partijen.”

 

Stapsgewijs naar een nieuw gezondheidsbeleid

“Als werkgever spelen we ook een belangrijke rol op vlak van burn-outs en absenteïsme”, weet Ingrid Vanweert. “Samen met de arbeidsgeneesheren en de externe vertrouwenspersoon bekijken we grondig de situatie van vandaag en het actief beleid waar we in de nabije toekomst naartoe willen. CLB Externe Preventie begeleidt ons momenteel bij de uitwerking van een preventief en proactief beleid om de aanwezigheid van medewerkers te verhogen en daarnaast samen de arbeidsongeschikte medewerkers voor te bereiden op een hervatting. In eerste instantie rollen we dit uit in enkele afdelingen, om dan volgend jaar overal de switch door te voeren. Het eindresultaat moet in elk geval in het voordeel spelen van onze organisatie als geheel, onze individuele medewerkers en onze patiënten.”

;
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op