10.03
2021

Als u ziek bent, blijf dan thuis

‘Als u ziek bent, blijf dan thuis’ is inderdaad een van de regels die de overheid propageert in Coronatijden. Misschien is enige nuancering hier toch aan de orde.

Met deze regel wordt duidelijk gemikt op besmettelijke ziektes. De bedoeling is natuurlijk simpel: wie besmet is met het Covid-19-virus moet zich zoveel mogelijk afzonderen van andere mensen; moet m.a.w. in quarantaine gaan. En dit om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Hetzelfde geldt trouwens in meer of mindere mate ook voor andere besmettelijke ziektes: als men ziek is, heeft men best zo weinig mogelijk contact met andere mensen.

 

 

Veel werkgevers zijn met dergelijk advies van oordeel dat ziektecontrole überhaupt geen zin meer heeft: de overheid stimuleert immers om thuis te blijven. Veel werknemers zien in dit advies dan weer een welgekomen aansporing om ‘ziek te vieren’. Zoals zo vaak is de waarheid iets genuanceerder.

Enerzijds heeft lang niet elke afwezige werknemer een besmettelijke ziekte. Niet-infectieuze aandoeningen vormen nog altijd de meerderheid van de ziektemeldingen. Deze kunnen natuurlijk, zoals altijd, perfect op hun legitimiteit gecontroleerd worden. Is de werknemer effectief arbeidsongeschikt, en indien zo, is de duur van het ‘ziekteverlof’ correct ingeschat of kan de toestand op een kortere dan de geattesteerde termijn normaliseren?

Anderzijds betekent een infectieuze ziekte, zelfs Corona, geen vrijbrief voor een eindeloze afwezigheid op het werk. Niet iedere hoest- of niesbui staat trouwens voor een Covid-19-infectie (het allergieseizoen is al stilaan op gang aan het komen) en ook niet iedereen met koorts en/of andere griepachtige symptomen heeft Corona. Griepachtige aandoeningen die als niet-Covid-19 gediagnosticeerd worden (negatieve PCR-test), moeten zoals reeds gezegd weliswaar thuis blijven, maar zijn meestal op een aantal dagen tot een week genezen, uitzonderingen niet te na gesproken.

Samengevat kunnen we stellen dat we, zeker in Covid-19-tijden, voorzichtig moeten zijn met mensen met infectieuze aandoeningen. Deze werknemers zijn in feite als Coronapatiënt te beschouwen tot het tegendeel bewezen is. Zij blijven dan ook best thuis tot ze genezen zijn. Voor de niet-infectieuze aandoeningen is er in principe geen wijziging t.o.v. de periode voor de pandemie: wie werkgeschikt is, komt werken, wie arbeidsongeschikt is, blijft thuis. Omdat het meestal geen zwart-wit situatie is, kan ziektecontrole hierbij zeker zijn nut bewijzen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op