06.04
2020

Het Coronavirus: Wat kan u als werkgever doen?

Checklist voor het naleven van maatregelen tegen coronavirus

Er worden verregaande social distancing maatregelen opgelegd aan de ondernemingen. Het verplicht alle ondernemingen, ongeacht hun grootte, om telewerk te voorzien. Ondernemingen voor wie dit niet mogelijk is, dienen maximaal de social distancing maatregelen te respecteren. Is dat evenmin mogelijk, dan wordt een tijdelijke volledige sluiting opgelegd.

In de praktijk zorgt deze maatregel voor heel wat onduidelijkheid en ongerustheid bij de ondernemingen. U vindt concrete richtlijnen die de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceerde op haar website, in de vorm van een checklist die u kunt overlopen in overleg met uw interne preventieadviseur en/of uw externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Op die manier kunt u uw werknemers garanderen dat u ervoor zorgt dat het werk wordt verricht in omstandigheden die de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers vrijwaren. In deze context verwijzen we ook graag naar de affiche "Tips tegen Corona" die u kan gebruiken op de werkvloer.

  

Moedig werknemers die ziek zijn aan om thuis te blijven

• Werknemers die symptomen van een acute luchtweginfectie hebben, moeten thuis blijven tot ze minstens 24u symptoomvrij zijn: geen koorts meer (zonder dat koortswerende middelen gebruikt werden), geen hoesten (ook zonder het gebruik van medicatie)…
• Licht contractoren, leveranciers, interim-bureaus… in over het feit dat zieke werknemers thuis moeten blijven.

Als de werknemer deze symptomen vertoont belt hij/zij naar zijn/haar huisarts en vraagt advies (de werknemer blijft weg uit de wachtzalen van dokters of van de spoeddienst). Bij milde symptomen blijft de werknemer 7 dagen thuis in isolatie op voorschrift van zijn/haar huisarts indien de werknemer volgens de richtlijn voldoet aan een mogelijke COVID-19 infectie. Bij ernstige symptomen zal de huisarts het ziekenhuis verwittigen en de werknemer doorsturen. Laat de werknemer zo veel mogelijk wegblijven van zwakke mensen.

 

Zonder zieke werknemers af
• 
Werknemers die met symptomen van een acute luchtweginfectie (koorts, hoesten, kortademigheid…) op het werk verschijnen of dit soort symptomen in de loop van een werkdag gaan vertonen, worden best zo snel mogelijk afgezonderd van andere werknemers. Ze worden best ook zo snel mogelijk terug naar huis gestuurd.
• 
Werknemers die in de loop van een werkdag ziek worden bedekken best hun mond en neus wanneer ze moeten hoesten of niezen (of in de elleboogplooi hoesten niezen).
 Stimuleer thuiswerk (indien mogelijk) voor werknemers die slechts lichte symptomen hebben.


Geef aan de werknemers instructies over handhygiëne, hoest- en niesetiquette en over hoe te handelen ingeval van ziekte
• Verspreid posters en/of folders over welke maatregelen men moet nemen als men een acute ademhalingsziekte heeft (thuis blijven)
• Verspreid posters en folders over handhygiëne (belang van handen wassen, hoe en wanneer handen wassen…)
• Zorg dat er voldoende handzeep aanwezig is in de sanitaire ruimtes (toiletten, kleedkamers…)
• Voorzie eventueel alcogels (met 60-95% alcohol)
• Verspreid poster en folders over hoest- en niesetiquette (altijd in papieren zakdoek, zakdoek nadien in vuilbak…)
• Voorzie zelf papieren zakdoeken (dispensers)

Check zeker ons handig stappenplan >>

 


Zorg voor een regelmatig poetsprogramma
• Reinig alle oppervlakten die regelmatig aangeraakt worden op dagelijkse basis (deurknoppen, bureeloppervlakken, gemeenschappelijke toetsenborden…)
• Gebruik de gebruikelijke poetsproducten
• Voorzie wegwerppoetsdoekjes zodat werknemers zelf de gebruikte oppervlakken kunnen kuisen
• Echte desinfectie van oppervlakken is niet aangewezen en heeft weinig of geen nut

 

Reisadviezen
• Beperk reizen naar landen of streken waar het coronavirus is uitgebroken
• Controleer de website van Buitenlandse zaken voor de actuele stand van reisadviezen https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
• Vertrek zeker niet op reis wanneer u een acute aandoening van de ademhalingswegen heeft
• Geef expats de nodige instructies wat te doen wanneer ze ziek worden, en wat te doen om niet ziek te worden.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op