08.03
2019

Aanpassing RSZ-forfaits kledijvergoeding en bureaukosten vanaf 2019

In de administratieve instructies van het eerste kwartaal 2019 heeft de RSZ enkele forfaits voor de terugbetaling van kosten aangepast.

 

     1. Werkkledij

De RSZ aanvaardt nu onder bepaalde voorwaarden de toekenning van een kostenvergoeding van € 1,74 per dag voor de aankoop van werkkledij en een kostenvergoeding van € 1,74 per dag voor het onderhoud van werkkledij.

Deze forfaitaire kostenvergoeding wordt alleen aanvaard wanneer het gaat om werkkledij in de strikte zin van het woord (bijvoorbeeld overalls of veiligheidsschoenen) of om andere kledij die door de werkgever verplicht wordt opgelegd (bijvoorbeeld uniformen) en die niet als gewone stads- of vrijetijdskledij gedragen kan worden.

 

     2. Bureaukosten

Vanaf 2019 aanvaardt de RSZ een forfaitair bedrag van € 126,94 per maand als terugbetaling van bureaukosten aan werknemers die structureel en op regelmatige basis een gedeelte van hun arbeidstijd thuis presteren. Deze terugbetaling dekt de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaumateriaal, enz. wanneer de werknemer in zijn woning een ruimte moet inrichten om van thuis uit te werken.

Voor werknemers die in de onderneming een werkplaats hebben, aanvaardt de RSZ dit forfait enkel als uit hun functie duidelijk blijkt dat zij op regelmatige basis thuis werken. Voor werknemers die vallen onder de wetgeving op de arbeidsduur wordt dit forfait dus niet aanvaard wanneer het gaat om een werknemer die de maximale wettelijke arbeidsduur die voor hem geldt bijna uitsluitend verricht op een werkplek ingericht door de werkgever.

 

Bron: Administratieve instructies RSZ, 2019/1.

 

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

De federale regering stelde op 26 juli jl. het begrotingsakkoord en een reeks van socio-economische en fiscale maatregelen voor.

 

Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste punten voor u als werkgever >>

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30