08.07
2020

Bedrijfswagens: welke CO2-uitstoot bepaalt vanaf 1 januari 2021 het belastbaar voordeel?

Huidige situatie
Door nieuwe Europese regelgeving wordt de CO2-uitstoot van nieuwe wagens sinds enige tijd berekend door de zgn. WLTP-test (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Deze WLTP-test vervangt de vroegere NEDC-methode en houdt beter rekening met de reële rijomstandigheden en met
de uitrustingsopties van het voertuig. Het gevolg is wel dat de CO2-uitstoot gemeten met de nieuwe WLTP-methode in de meeste gevallen hoger ligt, waardoor de bedrijfswagens ook duurder worden. Om het effect van de nieuwe WLTP-norm wat te milderen, moeten autoconstructeurs nog tot en met eind december 2020
een theoretische NEDC-waarde, ook wel NEDC 2.0-waarde genoemd, berekenen. De fiscus houdt tot dan rekening met de CO2-uitstoot op basis van deze NEDC-methode.

Situatie vanaf 2021
Vermeldingen op het gelijkvormigheidsattest Vanaf 1 januari 2021 mogen autoconstructeurs voor WLTPwagens nog een NEDC 2.0-waarde berekenen, maar dit is niet verplicht.

Enkel voor nieuwe personenwagens waarvan de gemeten NEDC CO2-waarde minder dan 50 gram CO2 per kilometer bedraagt, moeten de autoconstructeurs nog tot en met 31 december 2022 een NEDC 2.0-waarde op het gelijkvormigheidsattest vermelden.

Ook in het geval dat de autoconstructeur de NEDC 2.0-waarde nog optioneel op het gelijkvormigheidsattest vermeldt, zal de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV) deze NEDC 2.0-waarde verder blijven registeren.

Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2021 de volgende 3 situaties mogelijk zijn:

 • het voertuig is gehomologeerd volgens de oude NEDCtest en het gelijkvormigheidsattest vermeldt enkel een NEDC-waarde;
 • het voertuig is gehomologeerd volgens de nieuwe WLTPtest en het gelijkvormigheidsattest vermeldt zowel een NEDC 2.0-waarde als een WLTP-waarde;
 • het voertuig is gehomologeerd volgens de nieuwe WLTPtest en het gelijkvormigheidsattest vermeldt enkel een WLTP-waarde.

Toepasselijk CO2-uitstootgehalte
De huidige wetgeving voorziet dat er bij de vaststelling van het belastbaar voordeel van alle aard van een bedrijfswagen rekening gehouden moet worden met het CO2-uitstootgehalte van het voertuig zoals dat beschikbaar is bij de DIV. Er wordt
echter niet verduidelijkt of het daarbij gaat om de NEDCwaarde of de WLTP-waarde. Daarom bepaalde de FOD Financiën zelf dat er bij de vaststelling van het belastbaar voordeel van alle aard rekening moet gehouden worden met:

 • de NEDC CO2-waarde wanneer het voertuig enkel een NEDC-waarde heeft;
 • de WLTP CO2-waarde wanneer het voertuig enkel een WLTP-waarde heeft;
 • de NEDC 2.0 CO2-waarde of de WLTP CO2-waarde (vrije keuze) wanneer het voertuig zowel een NEDC 2.0-waarde als een WLTP-waarde heeft.

Dit standpunt is van toepassing tot er eventuele nieuwe wetsbepalingen daaromtrent in werking zouden treden.

U kan het gelijkvormigheidsattest van het voertuig raadplegen om na te gaan of een voertuig over twee CO2-uitstootgehaltes beschikt. De NEDC-waarde wordt vermeld in rubriek 49.1. De WLTP-waarde staat vermeld in rubriek 49.4.

Het inschrijvingsbewijs uitgereikt vóór 1 juli 2019 vermeldt echter maar één waarde en verduidelijkt niet of het om de NEDC-waarde of de WLTP-waarde gaat. Sinds 1 juli 2019 vermeldt het inschrijvingsbewijs zelfs geen enkele CO2-waarde
meer. Via de applicatie ‘Mijn voertuig, mijn plaat’ op de website van de DIV kan u de CO2-waarde van het voertuig opvragen door het chassisnummer in te vullen.

Zoals hierboven vermeld, wordt er rekening gehouden met de NEDC-waarde of de WLTP-waarde zoals die beschikbaar is bij de DIV. In principe stemmen deze NEDC-waarde of WLTPwaarden overeen met de NEDC-waarde vermeld in de tabel in rubriek 49.1 en de WLTP-waarde vermeld in de tabel in rubriek
49.4 van het gelijkvormigheidsattest van het voertuig.

Wanneer enkel het gelijkvormigheidsattest een CO2- uitstootgehalte vermeldt, maar het inschrijvingsbewijs niet en de DIV beschikt over geen enkel gegeven over het CO2- uitstootgehalte, dan moet er voor de berekening van het voordeel van alle aard rekening gehouden worden met het
volgende CO2-uitstootgehalte:

 • voertuig aangedreven door een benzine-, LPG- of aardgasmotor: 205 g/km;
 • voertuig aangedreven door een dieselmotor: 195 g/km.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

 • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
 • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
 • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

maandag - donderdag
8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag
8u - 12u en 13u - 15u

CLB Externe Preventie
maandag - vrijdag
8u - 12u en 13u - 16u30