05.10
2018

Belangrijke wijzigingen aan het pensioen in 2019!

Voor pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2019 zijn er volgend jaar een aantal belangrijke wetswijzigingen voorzien.

1. Alle periodes van tewerkstelling zullen meetellen in de pensioenberekening van het werknemerspensioen, zelfs als de volledige loopbaan van 14.040 voltijdse dagequivalenten bereikt werd

De volgende periodes van inactiviteit zullen niet meetellen in de pensioenberekening van zodra een volledige loopbaan bereikt is:

 • volledige werkloosheid;
 • conventioneel brugpensioen;
 • werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT);
 • pseudo-brugpensioen.

Er zijn 2 overgangsmaatregelen voorzien waarbij de gelijkstelling van alle dagen wel nog mogelijk is:

 • een globale loopbaan van 14.040 voltijdse dagequivalenten is bereikt vóór 1 september 2017;
 • een globale loopbaan van 14.040 voltijdse dagequivalenten is bereikt maar er wordt niet voldaan aan de voorwaarden van het vervroegd rustpensioen: in dat geval geldt de gelijkstelling tot op het ogenblik dat de voorwaarden van het vervroegd rustpensioen voldaan zijn.

2. Bepaalde “inactieve” periodes tijdens de loopbaan zullen minder gunstig meegeteld worden in de pensioenberekening

Bepaalde periodes van inactiviteit, die na 2016 gelegen zijn, zullen blijven meetellen voor de pensioenberekening, maar zullen minder pensioenopbrengst hebben dan tot nu toe het geval was. Het gaat om de volgende periodes van inactiviteit:

 • volledige werkloosheid (2de vergoedingsperiode van onvrijwillige werkloosheid);
 • conventioneel brugpensioen;
 • werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT);
 • pseudo-brugpensioen.

De gelijkgestelde periodes zullen slechts voor een beperkt fictief loon in aanmerking genomen worden. Dit is het referteloon dat als basis dient om het minimumrecht per loopbaanjaar te berekenen. Er zijn wel een aantal uitzonderingen op deze regel voorzien.

3. Vervroegd pensioen wordt mogelijk voor SWT-ers

Werknemers die genieten van het SWT (het vroegere brugpensioen) hebben vanaf volgend jaar de mogelijkheid om dit stelsel vóór de wettelijke pensioenleeftijd stop te zetten en het vervroegd rustpensioen aan te vragen als ze aan de nodige voorwaarden voldoen. De werknemer zal dus zelf kunnen uitmaken welke situatie voor hem het voordeligst is.

 

Bronnen: KB van 19 december 2017 tot wijziging van artikel 24bis en artikel 34 van het KB van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, B.S. 29 december 2017 en www.onprvp.fgov.be.

 

 

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

 • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
 • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
 • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30