19.01
2018

Bijkomende formaliteit bij tijdelijke werkloosheid omwille van staking of lock-out

Werknemers die omwille van een staking of lock-out niet werken of niet kunnen werken, hebben geen recht op loon. De niet-stakers kunnen evenwel, mits een positieve beslissing van het Beheerscomité van de RVA, een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid krijgen.

 

Naast het vervullen van alle andere formaliteiten bij tijdelijke werkloosheid, komt hier vanaf 1 januari 2018 een extra formaliteit bij. Bij tijdelijke werkloosheid die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van een staking of lock-out, moet de werkgever een elektronische melding doen aan de RVA. De melding gebeurt via de portaalsite van de RSZ, www.socialsecurity.be.

 

In uitzonderlijke gevallen kan de melding ook gebeuren via aangetekende brief of fax.

Deze melding moet de volgende gegevens bevatten:

  • de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de onderneming;
  • de naam, voornaam en het identificatienummer van de sociale zekerheid van de werknemers die werkloos zijn zonder loon ten gevolge van de staking of lock-out en die u gevraagd hebben een controleformulier C3.2A te ontvangen;
  • de eerste dag waarop de arbeidsovereenkomst van de betreffende werknemers geschorst wordt ten gevolge van de staking of lock-out;
  • het volledig adres van de plaats waar de werknemers die dag normaal zouden hebben gewerkt;
  • de omschrijving en de aard van de staking of lock-out;
  • het feit of de werknemers behoren tot de stakende eenheid en tewerkgesteld zijn in de stakende eenheid;
  • de omstandigheden waardoor het voor de werknemers onmogelijk is om de arbeidsovereenkomst uit te voeren.

 

Na deze elektronische melding ontvangt de werkgever een elektronisch ontvangstbewijs met de datum van de melding en de inhoud ervan. Er wordt ook een uniek mededelingsnummer toegekend.

Bij tijdelijke werkloosheid omwille van staking of lock-out moet u deze formaliteiten enkel vervullen indien de werknemer hier uitdrukkelijk om vraagt. U dient dit dus niet uit eigen beweging te doen.

 

Bron: Koninklijk besluit van 14 juni 2017 tot wijziging van de artikelen 118, 133 en 137 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, met het oog op de regeling van de procedure in geval van tijdelijke werkloosheid bij staking of lock-out, B.S. 5 juli 2017, www.rva.be.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30