27.09
2019

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: hervorming Activa en mentorpremie

Op 4 juli 2019 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een Besluit aangenomen om de tewerkstellingssteun op een aantal vlakken aan te passen.

1. Activa.brussels

Activa.brussels omvat 2 financiële stimuli, nl. de activa.brussels-uitkering en de aanmoedigingssteun voor opleiding.

De activa.brussels-uitkering is een werkuitkering die in mindering gebracht kan worden van het nettoloon van de werknemer en bedraagt:

  • € 350 per maand gedurende de eerste 6 maanden;
  • € 800 per maand gedurende de volgende 12 maanden;
  • € 350 per maand gedurende de volgende 12 maanden.

De uitkering wordt verhoogd in geval van een verminderde arbeidsgeschiktheid.

De uitkering wordt proportioneel aangepast in geval van deeltijds werk.

Om activa.brussels te kunnen genieten, moet de kandidaat over een attest beschikken. Dit attest kan hij bekomen indien hij op het moment van de aanvraag of de dag vóór zijn aanwerving o.a. aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn;
  • tijdens de 18 voorafgaande kalendermaanden minstens 312 dagen als niet-werkende werkzoekende bij Actiris ingeschreven zijn. Onder bepaalde voorwaarden kan de werkzoekende vrijgesteld worden van de 312 dagen inschrijving en vanaf de 1ste dag van de inschrijving het activa.brussels-attest krijgen. Vanaf 1 oktober 2019 behoren de niet-werkende werkzoekenden die een titel hebben verworven via de erkenning van competenties tot de werkzoekenden die vrijgesteld zijn van de vereiste inactiviteitsperiode.

Aanmoedigingssteun voor opleiding

De aanmoedigingssteun voor opleiding is een financiële tussenkomst voor de werkgever om de opleidingskosten te compenseren van de werknemers die beschikken over een attest activa.brussels of over een attest activa.brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’.

De financiële tussenkomst bedraagt maximum € 5.000 en compenseert de kost van één of meerdere opleidingen die tijdens de periode van toekenning van de uitkering wordt/worden gevolgd. De duur van de activering bedraagt 30 maanden in het kader van activa.brussels en 36 maanden voor activa.brussels verminderde arbeidsgeschiktheid.

Tot op heden kwamen enkel opleidingen die het recht op betaald educatief verlof openen in aanmerking voor de aanmoedigingssteun voor opleiding. Vanaf 1 oktober 2019 volstaat het dat de opleiding verstrekt wordt door een dienstverlener die erkend is door een overheid, die bevoegd is voor opleiding, beroepsopleiding of onderwijs. De opleidingen georganiseerd of erkend op niveau van de bedrijfstak door de sociale partners worden eveneens in aanmerking genomen.

Behoud voordelen

Vanaf 1 oktober 2019 worden de voorziene voordelen behouden voor de werknemer die zijn hoofdverblijfplaats vestigt buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2. Mentorpremie

Werkgevers met een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die opleidingen op de werkvloer organiseren voor jongeren, die jonger dan 25 jaar oud zijn en ingeschreven zijn bij één van de erkende opleidingsinstellingen voor alternerende opleiding, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een jaarlijkse premie.

Het bedrag van de premie is € 1.750 per mentor per jaar, voor elke mentor die minstens 1 en maximum 4 leerlingen tegelijk begeleidt.

Het besluit bepaalt dat (met terugwerkende kracht) sinds 1 juli 2018 de volgende procedure gevolgd moet worden voor het bekomen van de mentorpremie:

  • de eerste aanvraag moet ingediend worden ten vroegste 6 maanden na het begin van de alternerende opleidingsovereenkomst en ten laatste binnen de 9 maanden die volgen op het begin van de overeenkomst;
  • de daaropvolgende aanvragen met betrekking tot dezelfde overeenkomst moeten ten vroegste 12 maanden en uiterlijk 15 maanden na de vorige aanvraag worden ingediend.

 

Bron: Besluit dd. 4 juli 2019 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verschillende wijzigingen betreffende tewerkstellingssteun, B.S. 9 september 2019.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30