15.05
2020

Corona: de volgende fase van de heropstart is ingegaan

De  Nationale Veiligheidsraad besliste op 6 mei 2020 om een nieuwe fase van de afbouwstrategie (fase 1b) van start te laten gaan. Deze beslissingen werden omgezet in een ministerieel besluit dat op vrijdag 8 mei 2020 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Wij lichten hierna enkele belangrijke maatregelen toe die gelden vanaf 11 mei 2020.

1.Opening van ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten
Sinds 11 mei 2020 mogen ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten openen, mits naleving van de nodige preventiemaatregelen.
Een aantal ondernemingen diende echter nog gesloten te blijven, ook wat betreft de dienstverlening aan huis. Het betreft hierbij bijvoorbeeld de schoonheidssalons, de niet-medische pedicurezaken, de nagelsalons, de massagesalons, de kapperszaken en de barbiers, de welnesscentra met inbegrip van sauna’s, de fitnesscentra, de tatoeage- en piercingsalons, de casino’s, de speelautomatenhallen en de wedkantoren.

De ondernemingen die effectief terug opengaan, moeten wel alle nodige maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te vermijden. Hierbij moet bijzondere aandacht besteed worden aan het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
Indien dit niet mogelijk is, moeten er passende preventiemaatregelen genomen worden om een minstens gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden.

Voor de gepaste preventiemaatregelen wordt verwezen naar de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals gedefinieerd in:

  • de Generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere gepaste maatregelen die een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden. Deze gids kan u hier downloaden.  
  • de Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan, aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere gepaste maatregelen die een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden. Deze gids kan u hier downloaden.  

Deze passende preventiemaatregelen worden op ondernemingsniveau uitgewerkt en genomen met inachtneming van de regels van het sociaal overleg in de onderneming, bij ontstentenis daarvan in overleg met de betrokken werknemers, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk.
De ondernemingen informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hen een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen.
Werkgevers, werknemers en derden zijn ertoe gehouden de in de onderneming geldende preventiemaatregelen toe te passen.

2.Maatregelen van toepassing met betrekking tot de tewerkstelling van werknemers
De maatregelen die van toepassing zijn op de ondernemingen met betrekking tot de tewerkstelling van hun werknemers blijven dezelfde. De ondernemingen kunnen ook terug toegankelijk zijn voor het publiek, mits de nodige preventiemaatregelen genomen worden.

Er wordt hierbij nog steeds een onderscheid gemaakt tussen de niet-essentiële ondernemingen en de ondernemingen die behoren tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten.
Telethuiswerk is aanbevolen bij alle niet-essentiële ondernemingen, ongeacht hun grootte, voor alle werknemers wiens functie zich ertoe leent.
Indien telethuiswerk niet kan worden toegepast, nemen de ondernemingen de nodige maatregelen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen.

Ondernemingen van de cruciale sectoren en de essentiële diensten dienen, in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toe te passen.

De nieuwe beslissingen die de Nationale Veiligheidsraad afgelopen woensdag 13 mei 2020 heeft genomen over de volgende fase van de heropstart, moeten nog omgezet worden in wetgeving.

Bron: Ministerieel besluit van 8 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, B.S. 8 mei 2020, 2e editie.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op