11.10
2019

Enkele verduidelijkingen over het Vlaams Opleidingsverlof

Sinds 1 september 2019 werd het betaald educatief verlof in Vlaanderen grondig hervormd en werd dit het Vlaams Opleidingsverlof. Op 1 oktober 2019 is er nog een uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dat enkele verduidelijkingen aanbrengt aan de administratieve formaliteiten.

Terugbetalingsaanvraag door werkgever

Werkgevers kunnen een tussenkomst ontvangen in de loonkosten van het opleidingsverlof van hun werknemers. Zij moeten hiervoor een aanvraag indienen via het WSE-loket van het departement Werk en Sociale Economie.

Deze aanvraag moet binnen de 3 maanden na de start van de opleiding ingediend worden. Wanneer de werknemer van werkgever verandert, heeft de nieuwe werkgever opnieuw 3 maanden de tijd vanaf de indiensttreding.

In het huidige uitvoeringsbesluit wordt nu bepaald welke gegevens moeten ingevuld worden in de terugbetalingsaanvraag. Meer bepaald moeten er een aantal gegevens over de werknemer, de werkgever en de opleiding meegedeeld worden.

Registratie door opleidingsverstrekker

Alle opleidingen die recht geven op het Vlaams Opleidingsverlof moeten door de opleidingsverstrekker geregistreerd worden in een databank. Dit kan gebeuren via het WSE-loket.

Ook voor deze registratie wordt verduidelijkt welke gegevens moeten meegedeeld worden.

Inschrijvingsattest en certificaat van de werknemer

De opleidingsverstrekker moet een bewijs van inschrijving aan de cursist bezorgen en dit binnen de 8 dagen vanaf de inschrijving. Ook na het volgen van de opleiding moet een certificaat afgeleverd worden.

Het uitvoeringsbesluit legt vast welke gegevens op beide documenten vermeld moeten worden.

Aanwezigheidsregistratie

Opleidingen kunnen uitgedrukt worden in uren of in studiepunten. Voor de opleidingen uitgedrukt in uren dient de opleidingsverstrekker de aanwezigheden te registreren. Dit gebeurt door middel van een dagelijkse aanwezigheidslijst of een dagelijks aanwezigheidsregister.

Dit document dient een minimum aantal gegevens te bevatten dewelke zijn opgesomd in het uitvoeringsbesluit.

 

Bron: Ministerieel besluit van 8 juli 2019 tot uitvoering van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, B.S. 1 oktober 2019.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30