10.01
2020

Fiscale wijzigingen valse plug-in hybrides vanaf 2020

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze wagen ook mag gebruiken voor privédoeleinden, dan ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer.

Sinds 1 januari 2012 wordt het fiscaal voordeel van alle aard van bedrijfswagens forfaitair bepaald aan de hand van de volgende formule:

 

[ ((cataloguswaarde x correctiecoëfficiënt) x 6/7) x CO2-coëfficiënt ] =

belastbaar voordeel in natura bedrijfswagen op jaarbasis

 

Vanaf 2020 stijgt het belastbaar voordeel van alle aard voor een aantal hybride bedrijfswagens die niet voldoen aan de strikte normen van oplaadbare hybrides.

Plug-in hybrides zijn voertuigen die zowel uitgerust zijn met een brandstofmotor als met een elektrische batterij die opgeladen kan worden door het voertuig aan te sluiten op een externe energiebron.

Bij de zogenaamde ‘valse’ plug-in hybrides heeft de elektrische batterij in de praktijk onvoldoende capaciteit, waardoor er vaak teruggevallen wordt op de benzine- of dieselmotor. Tot nu toe gebeurde de berekening van het fiscaal voordeel van hybride bedrijfswagens op basis van een CO2-uitstoot die rekening hield met een aanzienlijk gedeelte elektrisch rijden. Deze CO2-uitstoot blijkt voor de hybride voertuigen heel wat lager te liggen dan de werkelijke CO2-uitstoot.

Vanaf 1 januari 2020 wordt dit aangepast en zal de berekening van het fiscaal voordeel van alle aard voor welbepaalde hybride wagens rekening houden met een CO2-uitstoot die veel nauwer aansluit bij de werkelijke CO2-uitstoot van het voertuig.

Het gaat om de volgende voertuigen:

  • de plug-in hybrides of oplaadbare hybridevoertuigen die aangekocht, gehuurd of geleased werden vanaf 1 januari 2018;
  • die een elektrische batterij hebben met een energiecapaciteit van minder dan 0,5 kWh per 100 kg van het wagengewicht; of
  • een CO2-uitstoot hebben van meer dan 50 gram per kilometer.

De forfaitaire berekening van het fiscaal voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde valse hybride gebeurt voortaan op basis van de CO2-uitstoot van het overeenstemmende voertuig dat voorzien is van een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof.

Indien er geen overeenstemmend voertuig bestaat dat voorzien is van een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof, wordt de CO2-uitstoot van de hybride wagen vermenigvuldigd met 2,5.

Onder een overeenstemmend voertuig verstaat men het voertuig dat op basis van het gelijkvormigheidsattest voorzien is van een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde fossiele brandstof en categoriseert onder hetzelfde merk, hetzelfde model en hetzelfde koetswerktype. De verhouding tussen het vermogen van het hybride voertuig en het overeenstemmend voertuig ligt tussen 0,75 en 1,25 kW en benadert het dichtst 1. Wanneer er meerdere overeenstemmende voertuigen mogelijk zijn, dan wordt het voertuig met de hoogste CO2-uitstoot genomen.

Het overeenstemmend voertuig moet worden vastgelegd door de autofabrikanten of door de importeurs van de voertuigen. Voor meer informatie hierover kan u best navraag doen bij uw garage of leasemaatschappij waarmee u samenwerkt.

Stelt u binnen uw onderneming dergelijke hybride voertuigen ter beschikking, gelieve dan zo snel mogelijk contact op te nemen met een medewerker van CLB Sociaal Secretariaat, zodat wij in de loonsverwerking vanaf januari 2020 rekening kunnen houden met de correcte CO2-uitstoot.

 

Bron: Koninklijk besluit van 5 september 2019 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig, B.S. 17 september 2019.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

maandag - donderdag
8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag
8u - 12u en 13u - 15u

CLB Externe Preventie
maandag - vrijdag
8u - 12u en 13u - 16u30