23.11
2018

Hasselt erkend als toeristisch centrum: zondagsarbeid mogelijk

Door middel van een ministerieel besluit dat op 16 november 2018 in het Belgisch Staatsblad verschenen is, werd Hasselt erkend als toeristisch centrum. Het betreft het volledige grondgebied van de stad Hasselt, met inbegrip van alle deelgemeenten.

Dit heeft gevolgen voor kleinhandelszaken en kapperssalons in Hasselt. Kleinhandelszaken en kapperssalons in toeristische centra mogen immers elke individuele werknemer gedurende maximaal 39 zondagen per jaar tewerkstellen.

In een toeristisch centrum gelden er eveneens afwijkingen op de wettelijke sluitingsuren.

De erkenning ving aan op 16 november 2018 en wordt in principe verleend voor onbepaalde duur. Ze kan enkel beperkt of ingetrokken worden wanneer de gemeente niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarden.

 

Bron: Ministerieel besluit van 7 november 2018 tot erkenning van de stad Hasselt als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra (1), B.S. 16 november 2018.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

De federale regering stelde op 26 juli jl. het begrotingsakkoord en een reeks van socio-economische en fiscale maatregelen voor.

 

Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste punten voor u als werkgever >>

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30