12.01
2018

Hoeveel mag een gepensioneerde in 2018 bijverdienen?

Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog een beroepsactiviteit als werknemer, zelfstandige of ambtenaar uitoefenen. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken of als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen.

 

Voor andere gepensioneerden gelden er wel inkomensgrenzen. Bij een overschrijding van de grensbedragen, wordt het pensioenbedrag evenredig verminderd met het percentage van de overschrijding (bv. 35% overschrijding = 35% terug te betalen in het daaropvolgende jaar).

 

Voor 2018 gelden de volgende inkomensgrenzen:

 

 

Kinderlast

Vóór 65 jaar

Vóór 65 jaar met enkel overlevingspensioen

Vanaf wett. pens. Leeftijd (overlevingspensioen of gezinspensioen)

Werknemer (bruto)

neen

€ 8.022

€ 18.677

€ 23.170

ja

€ 12.033

€ 23.346

€ 28.184

Zelfstandige (netto)

neen

€ 6.417

€ 14.942

€ 18.536

ja

€ 9.626

€ 18.677

€ 22.547

 

Bron: Ministerieel besluit van 15 december 2017 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het K.B. van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, B.S. 20 december 2017.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

De federale regering stelde op 26 juli jl. het begrotingsakkoord en een reeks van socio-economische en fiscale maatregelen voor.

 

Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste punten voor u als werkgever >>

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30

CLB Verzekeringen is gesloten op vrijdag 2 november 2018.