16.01
2020

Loopbaansparen mogelijk in enkele sectoren

Loopbaansparen is een maatregel die aan werknemers de mogelijkheid biedt om bepaalde tijdselementen (bv. vrijwillige overuren, sectoraal anciënniteitsverlof,…) op te sparen met de bedoeling die later tijdens de duur van de dienstbetrekking als verlof op te nemen.

Om van de maatregel van het loopbaansparen te kunnen genieten, moet deze eerst geactiveerd worden door de sectoren, bij gebrek hieraan door de ondernemingen. Op sectorniveau kan de vraag naar activering gebeuren via een aanhangigmaking bij de Voorzitter van het bevoegde paritaire (sub)comité. Vanaf de aanhangigmaking heeft de sector 6 maanden de tijd om een sectorale cao uit te werken. Als er binnen deze periode geen sectorale cao wordt gesloten, kunnen ondernemingen die tot deze sector behoren, beslissen om een ondernemingscao af te
sluiten over het loopbaansparen.

Op de website van de FOD WASO kan u nagaan voor welke sectoren er al een vraag tot invoering van loopbaansparen werd gesteld en voor welke sectoren er al een sectorale cao over loopbaansparen werd gesloten. U vindt deze informatie op
www.meta.fgov.be bij thema’s/ werkbaar en wendbaar werk/ verloven/ loopbaansparen: lijst van aanhangigmakingen en cao’s
omtrent loopbaansparen.


Tot nu toe werd in:
• PC 116 (Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid);
• PC 117 (Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en –
handel);
• PC 200 (Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden);
• PC 207 (Paritair Comité voor de bedienden uit de
scheikundige nijverheid);
• PC 211 (Paritair Comité voor de bedienden uit de
petroleumnijverheid en –handel);
• PC 328.02 (Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer
van het Waalse Gewest).


Een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen ingediend. Aangezien deze sectoren er niet in geslaagd zijn binnen een periode van 6 maanden een sectorale cao over loopbaansparen te sluiten, kunnen alle ondernemingen van deze sectoren die dat wensen een stelsel van loopbaansparen invoeren door het sluiten van een ondernemingscao.

In PC 109 (Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf) en PC 215 (Paritair Comité voor de bedienden van het kledingen
confectiebedrijf) werd een collectieve arbeidsovereenkomst over loopbaansparen afgesloten met een geldigheidsduur van 18 september 2018 tot 17 september 2019. Tijdens deze periode konden de werkgevers van deze paritaire comité’s geen ondernemingsakkoord sluiten over het loopbaansparen. Aangezien de geldigheidsduur van deze cao’s verstreken is en er geen sectoraal kader werd uitgewerkt, kunnen ook deze werkgevers een ondernemingsakoord sluiten over het loopbaansparen.

In PC 328.03 (Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) werd een collectieve arbeidsovereenkomst over loopbaansparen gesloten voor onbepaalde duur.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30