19.06
2020

Moederschapsrust: gelijkstelling ziekte, ongeval en tijdelijke werkloosheid

De prenatale moederschapsrust omvat een facultatief verlof van 5 weken en een verplicht verlof van 1 week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum. Het postnataal verlof begint te lopen op de dag van de bevalling en is verplicht op te nemen voor een periode van 9 weken.

Een werkneemster die slechts een gedeelte van het facultatief prenataal verlof van 5 weken opneemt, kan het resterende gedeelte laten aansluiten bij het postnataal verlof van 9 weken.

Wanneer een zwangere werkneemster ziek was of zich in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht bevond in de 6 weken vóór de bevalling, dan werd deze ziekte of tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld aan prenataal verlof en kon zij het bijgevolg niet meer als postnataal verlof opnemen.

Op 18 juni 2020 werd in het Belgisch Staatsblad een wet gepubliceerd die de lijst met afwezigheidsperiodes die gelijkgesteld kunnen worden met periodes van arbeid met het oog op de verlenging van de verplichte postnatale rust vanaf 1 maart 2020 uitbreidt:

  • arbeidsongeschiktheid (ziekte of ongeval);
  • tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (arbeiders en bedienden);
  • tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden;
  • profylactisch verlof.

Bijgevolg kan een zwangere werkneemster die zich in één van deze situaties bevindt, de 5 weken prenatale rust nu overdragen naar de periode na de 9 weken postnataal verlof.

De bepaling dat een werkneemster die arbeidsongeschikt is geweest gedurende de volledige periode van 6 weken voorafgaand aan de werkelijke bevallingsdatum kan genieten van 1 week bijkomend postnataal verlof, wordt opgeheven.

De wet van 12 juni 2020 treedt retroactief in werking op 1 maart 2020. Bijgevolg kunnen de wijzigingen een impact hebben op de lopende moederschapsverloven. Om te vermijden dat een werkneemster tussen 2 regelingen zou vallen, werden er wel een aantal overgangsregels voorzien.

Bron: Wet dd. 12 juni 2020 tot wijziging van de periodes die plaatsvinden tijdens de voorbevallingsrust en in aanmerking kunnen worden genomen voor de verlenging van de nabevallingsrust, B.S. 18 juni 2020.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30