12.03
2018

Na fiscus stelt ook RSZ speed pedelec gelijk met gewone fiets

Eind vorig jaar heeft de fiscus zijn toepassingsgebied van het begrip ‘fiets’ uitgebreid naar ‘een rijwiel of een speed pedelec’. Dit houdt in dat speed pedelecs, tweewielers met trapondersteuning die snelheden kunnen halen tot 45 kilometer per uur, voor de fiscus gelijkgesteld zijn met de gewone fiets en dat zij dezelfde fiscale voordelen genieten die gelden voor de gewone fiets. De wijziging ging in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017.

 

De RSZ volgt de fiscus in zijn standpunt en breidt haar definitie van het begrip ‘fiets’ ook uit met de speed pedelecs. Zij doet dit eveneens vanaf 1 januari 2017. Dit brengt de volgende wijzigingen met zich mee:

 

Fietsvergoeding

Wanneer er aan een werknemer een fietsvergoeding wordt toegekend, is deze tot een maximumbedrag van € 0,23 per kilometer (voor inkomstenjaar 2017) vrijgesteld van RSZ en belastingen. Dit geldt nu ook voor speed pedelecs.

 

Terbeschikkingstelling bedrijfsfiets

Wanneer een werkgever een bedrijfsfiets of speed pedelec ter beschikking stelt aan zijn werknemer, is dit voordeel ook vrijgesteld door de RSZ en de fiscus. De vrijstelling geldt eveneens voor toebehoren en onderhouds- en stallingskosten.

Voorwaarde is wel dat de bedrijfsfiets effectief gebruikt wordt voor minstens een deel van de woon-werkverplaatsingen. Wanneer de bedrijfsfiets enkel en alleen gebruikt wordt voor privéverplaatsingen, en niet voor woon-werkverplaatsingen, ontstaat er wel een voordeel dat onderworpen is aan RSZ en belastingen.

 

Bron: Koninklijk besluit van 7 februari 2018 tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 27 februari 2018.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

De federale regering stelde op 26 juli jl. het begrotingsakkoord en een reeks van socio-economische en fiscale maatregelen voor.

 

Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste punten voor u als werkgever >>

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30