07.02
2020

Naar een hoger bedrag voor de mobiliteitsvergoeding?

De mobiliteitsvergoeding (niet te verwarren met de “cash for car”-regeling!) is een forfaitaire regeling van terugbetaling van verplaatsingstijd voor werknemers die geen vaste plaats van tewerkstelling hebben. Het gaat dus om werknemers die op werven werken en die vaak onderweg zijn om op hun werkplaats te geraken. De tijd van de verplaatsing naar de werf wordt vergoed met een mobiliteitsvergoeding.

Op de mobiliteitsvergoeding moeten geen RSZ-bijdragen betaald worden indien:

  • het systeem van de mobiliteitsvergoeding bepaald is in een sectorale cao. Momenteel bestaan er onder meer cao’s in de bouw (PC 124) en de sector van de elektriciens (PC 149.01);
  • het bedrag van de kilometervergoeding € 0,1316 per km afstand (heen en terug) tussen woonplaats en werkplaats niet overschrijdt.

Fiscaal gezien wordt de mobiliteitsvergoeding slechts voor 50% van het bedrag als een belastbaar inkomen beschouwd, op voorwaarde dat de afstand tussen woon- en werkplaats minstens 5 km bedraagt. De overige 50% (die niet lager mag zijn dan € 12,39) wordt beschouwd als een kost eigen aan de werkgever en is dus niet belastbaar voor de werknemer.

Op 31 januari 2020 heeft de ministerraad een ontwerp van K.B. goedgekeurd dat het bedrag van de mobiliteitsvergoeding optrekt van € 0,1316 naar 0,1579 per km. Dit ontwerp ligt nu voor bij de Raad van State. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

 

Bron: Ontwerp van K.B. tot wijziging van artikel 19, § 2, 4°, c) van het K.B. van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, www.news.belgium.be.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30