12.10
2018

Nationale Arbeidsraad niet akkoord met verhoging maandelijks plafond onbelast bijverdienen

De ministerraad van 14 september 2018 keurde op voorstel van minister van Werk Kris Peeters, minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van K.B. goed over de economische relance en de versterking van de sociale cohesie.

Iedereen die reeds een hoofdstatuut heeft, kan € 500 op maandbasis en € 6.000 op jaarbasis (niet-geïndexeerde bedragen) onbelast bijverdienen via één van de volgende pijlers:

  • het verenigingswerk;
  • de occasionele diensten tussen burgers;
  • de deeleconomie via een erkend platform.

Het ontwerp van K.B. voorziet dat het maandelijkse inkomen dat mag worden verdiend vanaf 1 januari 2019 wordt verhoogd van € 500 naar € 1.000 voor de volgende specifieke activiteiten:

  • animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt;
  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester en seingever bij sportwedstrijden.

Het maximum van de maandelijkse vergoeding kan dus hoger zijn dan 1/12e van de jaarlijkse vergoeding van

€ 6.000, maar het jaarlijks maximumbedrag blijft van toepassing.

De Nationale Arbeidsraad herinnerde er in zijn advies aan dat hij zich in een advies van 17 november 2017 reeds heeft uitgesproken over het tussenstatuut dat de wet van 18 juli 2018 heeft ingevoerd voor verenigingswerkers:

  • hij bevestigt dan ook zijn standpunt dat de maandelijkse grenswaarde voor verenigingswerkers op een maximum van € 500 moet worden behouden, aangezien het gaat om activiteiten die tijdens de vrije tijd worden verricht;
  • bovendien heeft hij in dit advies gewezen op mogelijke risico’s op verdringing van reguliere werkgelegenheid omdat er in een aantal sectoren, zoals de sport, niet zelden een inmenging is van commerciële en niet-commerciële activiteiten.

Het ontwerp werd intussen ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron: Ontwerp van K.B. tot uitvoering van artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, www.presscenter.org, en advies nr. 2.097 van 25 september 2018 van de NAR.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30