18.01
2019

Nieuwe fiscale formule voordeel terbeschikkingstelling woning vanaf 2019

Wanneer een werkgever een woning ter beschikking stelt van een werknemer of een bedrijfsleider, ontstaat er hierdoor een voordeel van alle aard.

De RSZ bepaalt dit voordeel in principe op basis van de werkelijke huurwaarde van het onroerend goed. De fiscus hanteert voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning een forfaitaire raming van het voordeel. Bij deze forfaitaire waardering werd een onderscheid gemaakt naargelang de woning ter beschikking werd gesteld door een natuurlijk persoon of door een rechtspersoon.

In 2018 oordeelden verschillende rechters dat dit onderscheid in strijd was met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.

Om dit verschil in behandeling op te lossen, heeft de regering een nieuwe formule uitgewerkt voor de forfaitaire raming van het voordeel van alle aard van een kosteloze terbeschikkingstelling van een woning.

De nieuwe fiscale waarderingsregels werden intussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 december 2018 en zijn van toepassing op de vanaf 1 januari 2019 toegekende of betaalde voordelen.

Vanaf 1 januari 2019 wordt het belastbaar voordeel van een woning die ter beschikking wordt gesteld aan een werknemer of bedrijfsleider als volgt bepaald:

  • Een niet-gemeubelde woning: 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen x 2;
  • Een gemeubelde woning: 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen x 2 x 5/3.

Deze nieuwe fiscale waarderingsregels gelden voortaan ongeacht of de woning ter beschikking wordt gesteld door een natuurlijk persoon of door een rechtspersoon.

Gelieve ons zeker tijdig het nieuwe bedrag van het voordeel alle aard voor de woning door te geven indien dit voor uw dossier van toepassing is, zodat wij voor 2019 in de loonberekening dadelijk rekening kunnen houden met het juiste voordeel alle aard voor de woning.

 

Bron: KB van 7 december 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor de kosteloze beschikking over onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen (1), B.S. 27 december 2018.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30