20.09
2019

Nieuwe regels voor Vlaamse opleidingscheques voor werknemers

De Vlaamse Regering hervormt het systeem van de Vlaamse opleidingscheques voor werknemers.

Een werknemer kan met opleidingscheques de directe opleidingskosten betalen van een opleiding van een geregistreerde opleidingsverstrekker die recht geeft op Vlaams opleidingsverlof.

Per schooljaar, met name de periode van 1 september tot en met 31 augustus, kan een werknemer voor maximaal € 250 opleidingscheques aankopen. Dit maximumbedrag kan verhoogd worden tot € 500 per schooljaar voor een kort- of middengeschoolde werknemer die hoger onderwijs aanvat.

De Vlaamse overheid komt voor 50% tussen in het totaalbedrag van de opleidingscheques, de werknemer betaalt zelf de overige 50% als hij de opleidingscheques aankoopt.

In bepaalde gevallen kan de werknemer een verhoogde tegemoetkoming van de Vlaamse overheid voor maximaal € 250 vragen, wanneer de opleiding minstens aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

  • de opleiding is gericht op basisgeletterdheid, rekenvaardigheid of ICT-basisvaardigheid;
  • de opleiding betreft Nederlands voor anderstaligen;
  • de opleiding draagt bij tot het behalen van een diploma secundair onderwijs, inclusief het afleggen van examens voor de examencommissie secundair onderwijs en de examencommissie basisonderwijs;
  • de opleiding draagt bij tot het behalen van een beroepskwalificatie tot en met niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur;
  • de opleiding is gericht op het aanleren van competenties die deel uitmaken van een knelpuntberoep dat in de lijst van knelpuntberoepen van de VDAB staat.

 Alleen kortgeschoolde en middengeschoolde werknemers met hoogstens een diploma secundair onderwijs kunnen het systeem van de opleidingscheques gebruiken voor arbeidsmarktgerichte opleidingen, die recht geven op Vlaams opleidingsverlof.

Alle werknemers, dus ook hooggeschoolde werknemers, kunnen de opleidingscheques gebruiken voor loopbaangerichte opleidingen. Dit zijn opleidingen die gevolgd worden in het kader van loopbaanbegeleiding en die vastgelegd zijn in een persoonlijk ontwikkelingsplan.

De opleidingscheques zijn voor de werknemer 6 maanden geldig vanaf de datum waarop ze zijn uitgegeven en moeten gebruikt worden voor de opleiding die erop vermeld is.

De werknemer moet de opleidingscheques aankopen voor de start van de opleiding, tenzij de geregistreerde opleidingsverstrekker de directe opleidingskosten later factureert.

Momenteel kan de werknemer de opleidingscheques nog aanvragen via de applicatie ‘Mijn loopbaan’ van de VDAB. Binnen 14 dagen na de betaling ontvangt de werknemer normaal gezien zijn opleidingscheques via Edenred. Vanaf 1 september 2020 zullen de digitale opleidingscheques integraal deel uitmaken van het digitaal platform Vlaamse opleidingsincentives.

Meer informatie hierover kan u terugvinden op de website https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers.

 

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering dd. 17 mei 2019 betreffende de opleidingscheques voor werknemers, B.S. 27 augustus 2019.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30