21.06
2018

Nieuwe tool: Green@work

In de tuinbouwsector kan u als werkgever gedurende 65 dagen per jaar gelegenheidswerknemers tewerkstellen tegen een gunstig RSZ-tarief. Tot nu toe kon u zich alleen beroepen op het gelegenheidsformulier als controlemiddel om na te gaan hoeveel dagen de gelegenheidswerknemer reeds gewerkt had. Hier is nu verandering in gekomen.

 

Vanaf heden kan u als werkgever van gelegenheidswerknemers in de tuinbouwsector controleren hoeveel dagen er voor uw (potentiële) werknemer gereserveerd zijn en over hoeveel van de 65 dagen hij nog beschikt.

Dit is mogelijk via de nieuwe tool GREEN@WORK” die nu beschikbaar is op de website van de sociale zekerheid. 

 

Er zijn echter 2 uitzonderingen op deze 65-dagenregel:

  • In de witloofteelt kunnen gelegenheidswerknemers 35 extra dagen bovenop de standaard 65 dagen werken. Als werkgever moet u hiervoor in het vorige kalenderjaar minstens ¾ van uw omzet uit witloofteelt gehaald hebben.

 

  • In de champignonteelt kunnen gelegenheidswerknemers eveneens 35 extra dagen bovenop de standaard 65 dagen werken. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de betreffende gelegenheidswerknemer de eerste 65dagen ook in de champignonteelt gewerkt hebben.

 

De 35 extra dagen voor witloof- en champignonteelt worden niet meegeteld in het aantal overgebleven dagen dat u in de teller van Green@work zal zien. De teller neemt alleen de 65 basisdagen in rekening. De dagen die de 65 overschrijden worden wel in rekening gebracht in het aantal gereserveerde dagen vermeld in Green@work.

 

Vóór u de teller van een gelegenheidswerknemer mag controleren heeft u wel zijn schriftelijke toestemming hiervoor nodig. U kan hiervoor best ons standaard document gebruiken, download dit hier >> Dit document dient u als werkgever ook te bewaren.

 

Het correct invullen van het gelegenheidsformulier blijft verplicht!!!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

De federale regering stelde op 26 juli jl. het begrotingsakkoord en een reeks van socio-economische en fiscale maatregelen voor.

 

Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste punten voor u als werkgever >>

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30