04.10
2019

Nog even wachten op opname van het mantelzorgverlof

In ons CLB Actueel van week 39 bespraken we een nieuwe vorm van thematisch verlof, nl. het mantelzorgverlof voor werknemers die erkend zijn als mantelzorger van een zorgbehoevende persoon. Een mantelzorger is een persoon die doorlopende of regelmatige hulp en bijstand verleent aan de geholpen persoon.

Om een erkenning als mantelzorger te bekomen dient de werknemer o.m. een vertrouwensrelatie of een nauwe, affectieve of geografische relatie te hebben opgebouwd met de geholpen persoon, dient hij een bestendig en daadwerkelijk verblijf in België te hebben en moet hij ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. De bijstand en hulp mogen niet beroepshalve worden verleend en moeten kosteloos en in samenwerking met tenminste een professionele zorgverlener worden verstrekt.

Er was voorzien dat werknemers vanaf 1 oktober 2019 een aanvraag zouden kunnen indienen om mantelzorgverlof te bekomen. De minister bevoegd voor sociale zaken moet echter nog een K.B. uitvaardigen waarin de procedure voor de aanvraag tot erkenning als mantelzorger wordt vastgesteld. Pas wanneer dit gebeurd is, kan het mantelzorgverlof effectief aangevraagd worden.

We volgen dit voor u op. Zodra het nodige uitvoeringsbesluit gepubliceerd is, brengen we u op de hoogte.

 

Bron: Nieuwsbericht dd. 26 september 2019 FOD Werkgelegenheid, “Nieuw thematisch verlof voor erkende mantelzorgers”, www.meta.fgov.be.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30