10.05
2019

Ontslagvergoeding werknemers gedeeltelijk inruilbaar voor opleidingsbudget

De regering wil de inzetbaarheid van werknemers op de arbeidsmarkt verhogen door de invoering van een nieuw opleidingsbudget. In het kader van de jobsdeal werden hiertoe een aantal basisregels vastgelegd.

In de toekomst zal een werknemer die ontslagen wordt met betaling van een verbrekingsvergoeding, kunnen vragen om maximaal 1/3de van deze verbrekingsvergoeding te besteden aan opleiding. De werknemer zal dit gedeelte van de ontslagvergoeding in dat geval in de vorm van een opleidingsbudget krijgen, waarbij dit opleidingsbudget dan een gunstige sociale en fiscale behandeling zal genieten.

De inwerkingtreding van deze nieuwe maatregel is momenteel pas voorzien voor contractverbrekingen vanaf 1 januari 2022, al werd wel afgesproken dat de startdatum vervroegd kan worden na overleg in de Ministerraad.

De werknemer die gebruik wenst te maken van dit opleidingsbudget, dient zijn werkgever vóór de betaling van de verbrekingsvergoeding schriftelijk te informeren. Zo moet de werknemer tijdig aan zijn werkgever laten weten dat hij gebruik wil maken van dit opleidingsbudget en welk bedrag hij aan opleiding wil besteden.

De werknemer zal het opleidingsbudget moeten benutten ten laatste tegen het einde van de 60ste maand die volgt op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

De praktische modaliteiten in verband met de besteding van dit opleidingsbudget (onder meer een lijst met toegelaten uitgaven en een lijst met opleidingen die in aanmerking komen) zullen wel nog verder uitgewerkt moeten worden in een koninklijk besluit.

Op sociaal vlak is voorzien dat het opleidingsbudget niet onderworpen is aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen. De werknemer is geen RSZ-bijdrage van 13,07% verschuldigd. De werkgever zal wel een bijzondere solidariteitsbijdrage van 25% moeten betalen op het bedrag van het opleidingsbudget.

Fiscaal gezien is het opleidingsbudget in principe vrijgesteld van inkomstenbelastingen. Deze vrijstelling wordt echter pas definitief wanneer het opleidingsbudget correct en tijdig aan opleiding werd besteed.

Het gedeelte van het opleidingsbudget dat niet correct is besteed, zal daarom alsnog onderworpen worden aan de personenbelasting. Ook de onterechte vrijstelling van 13,07% zal in dat geval gecompenseerd worden door een belastingvermeerdering.

 

Bron: Wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, B.S. 19 april 2019.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30