07.12
2018

Ook de fiscus verhoogt de maximumbedragen voor geschenken aan werknemers

Voor bepaalde gelegenheden kan u uw werknemers een geschenk vrij van sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing toekennen. Welke maximumbedragen moet u respecteren als u uw werknemers wil belonen met een extra geschenk?

De maximumbedragen voor het toekennen van geschenken vrij van RSZ werden verhoogd door een Koninklijk Besluit van 3 juli 2018. Hierdoor kan voor de RSZ een geschenk van maximum € 40 per werknemer per jaar gegeven worden ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar. Dit bedrag kan vermeerderd worden met € 40 per kind ten laste.

Tot nu toe waren de fiscale maximumbedragen echter nog niet verhoogd, zodat in de praktijk het maximale vrijgestelde bedrag voor eindejaarsgeschenken toch nog beperkt bleef tot € 35 per werknemer per jaar, vermeerderd met € 35 per kind ten laste.

Een fiscale circulaire van 5 december 2018 zorgt nu op de valreep toch nog voor een harmonisering van de fiscale en sociale bedragen met ingang van 1 januari 2018.

Om geschenken vrij van RSZ en belastingen toe te kennen aan uw werknemers, gelden voortaan de volgende maximumbedragen:

 

Gelegenheid

Vorige bedragen

Nieuwe bedragen

Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar

€ 35 per jaar en per
werknemer, eventueel
te verhogen met € 35
per kind ten laste

€ 40 per jaar en per werknemer, eventueel te verhogen met € 40 per kind ten laste

Eervolle onderscheiding

€ 105

€ 120 per jaar en per werknemer

Pensionering

€ 35 per volledig
dienstjaar, met een
minimum van € 105 en
een maximum van € 875

€ 40 per volledig dienstjaar, met een minimum van € 120 en een maximum van € 1.000

Huwelijk of verklaring wettelijk samenwonen

€ 200

€ 245

 

Bronnen: Circulaire 2018/C/125 van 5/12/2018 over geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons en K.B. van 3 juli 2018 tot wijziging van artikel 19, §2, 14°, van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 6 juli 2018.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30