01.06
2018

Ook uw studenten hebben recht op betaalde feestdagen

De reglementering over de betaalde feestdagen is ook van toepassing op de studenten die bij u werken. U bent dus verplicht om hen het loon te betalen voor de feestdagen die in de periode van hun tewerkstelling vallen.

 

 

Voltijdse studenten

Een voltijds tewerkgestelde student heeft recht op alle feestdagen die binnen zijn arbeidsovereenkomst vallen.

 

Deeltijdse studenten

Voor een student die deeltijds actief is, gelden de volgende regels:

 • vast uurrooster: deeltijdse werknemers met een vast uurrooster hebben enkel recht op de feestdagen die vallen op een dag waarop zij volgens hun uurrooster zouden moeten gewerkt hebben;
 • variabel uurrooster: deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster hebben recht op de betaling van alle feestdagen die binnen de duur van de arbeidsovereenkomst vallen. Hierbij wordt gewerkt met een gemiddeld loon.

 

Na afloop van de arbeidsovereenkomst

Na zijn uitdiensttreding heeft de student in bepaalde gevallen ook recht op de betaling van één of meerdere feestdagen. Het aantal varieert in functie van de duur van de tewerkstelling:

 • in dienst gedurende minder dan 15 dagen: er is geen enkele bezoldiging van de feestdagen die voorkomen na het einde van de arbeidsovereenkomst of van de prestaties;
 • in dienst gedurende een periode van 15 dagen tot 1 maand, zonder onderbreking toe te schrijven aan de werknemer: de werkgever is verplicht om de bezoldiging te betalen voor 1 feestdag die voorkomt tijdens de 14 dagen die volgen op het einde van de overeenkomst of de tewerkstellingsperiode;
 • in dienst gedurende meer dan 1 maand, zonder onderbreking toe te schrijven aan de werknemer: de werkgever is verplicht om de bezoldiging te betalen voor alle feestdagen die voorkomen tijdens de 30 dagen die volgen op het einde van de overeenkomst of de tewerkstellingsperiode.

 

Er gelden 3 uitzonderingen op de verplichting om de feestdag(en) te betalen:

 • de student heeft zijn arbeidsovereenkomst beëindigd zonder dringende reden;
 • de werkgever heeft de arbeidsovereenkomst beëindigd om dringende reden;
 • wanneer de student op de feestdag (of de vervangingsdag) reeds door een nieuwe arbeidsovereenkomst bij een andere werkgever verbonden is.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

 • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
 • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
 • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30