01.06
2018

Ook uw studenten hebben recht op betaalde feestdagen

De reglementering over de betaalde feestdagen is ook van toepassing op de studenten die bij u werken. U bent dus verplicht om hen het loon te betalen voor de feestdagen die in de periode van hun tewerkstelling vallen.

 

 

Voltijdse studenten

Een voltijds tewerkgestelde student heeft recht op alle feestdagen die binnen zijn arbeidsovereenkomst vallen.

 

Deeltijdse studenten

Voor een student die deeltijds actief is, gelden de volgende regels:

  • vast uurrooster: deeltijdse werknemers met een vast uurrooster hebben enkel recht op de feestdagen die vallen op een dag waarop zij volgens hun uurrooster zouden moeten gewerkt hebben;
  • variabel uurrooster: deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster hebben recht op de betaling van alle feestdagen die binnen de duur van de arbeidsovereenkomst vallen. Hierbij wordt gewerkt met een gemiddeld loon.

 

Na afloop van de arbeidsovereenkomst

Na zijn uitdiensttreding heeft de student in bepaalde gevallen ook recht op de betaling van één of meerdere feestdagen. Het aantal varieert in functie van de duur van de tewerkstelling:

  • in dienst gedurende minder dan 15 dagen: er is geen enkele bezoldiging van de feestdagen die voorkomen na het einde van de arbeidsovereenkomst of van de prestaties;
  • in dienst gedurende een periode van 15 dagen tot 1 maand, zonder onderbreking toe te schrijven aan de werknemer: de werkgever is verplicht om de bezoldiging te betalen voor 1 feestdag die voorkomt tijdens de 14 dagen die volgen op het einde van de overeenkomst of de tewerkstellingsperiode;
  • in dienst gedurende meer dan 1 maand, zonder onderbreking toe te schrijven aan de werknemer: de werkgever is verplicht om de bezoldiging te betalen voor alle feestdagen die voorkomen tijdens de 30 dagen die volgen op het einde van de overeenkomst of de tewerkstellingsperiode.

 

Er gelden 3 uitzonderingen op de verplichting om de feestdag(en) te betalen:

  • de student heeft zijn arbeidsovereenkomst beëindigd zonder dringende reden;
  • de werkgever heeft de arbeidsovereenkomst beëindigd om dringende reden;
  • wanneer de student op de feestdag (of de vervangingsdag) reeds door een nieuwe arbeidsovereenkomst bij een andere werkgever verbonden is.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

De federale regering stelde op 26 juli jl. het begrotingsakkoord en een reeks van socio-economische en fiscale maatregelen voor.

 

Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste punten voor u als werkgever >>

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30