10.05
2019

Outplacement bij medische overmacht: enkele verduidelijkingen

In ons CLB Actueel van week 17 / april 2019 lieten wij u reeds weten dat er sinds 29 april 2019 een derde outplacementstelsel van toepassing is.

Wanneer een werkgever zich beroept op medische overmacht om het einde van de arbeidsovereenkomst vast te stellen na afloop van het re-integratietraject, moet hij een schriftelijk outplacementaanbod doen.

Aangezien deze nieuwe regelgeving heel wat praktische vragen opriep, hebben wij ons verder geïnformeerd bij de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO. Zopas ontvingen wij het volgend advies:

  • De wet is in werking getreden op 29 april 2019. Dit houdt in dat de bijzondere regeling van outplacement bij medische overmacht van toepassing is van zodra een werkgever zich vanaf 29 april 2019 op medische overmacht beroept om een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst, ook al zou het daaraan voorafgaande re-integratietraject opgestart zijn vóór de datum van inwerkingtreding van de nieuwe wet;
  • Het speelt geen rol welke partij het re-integratietraject, dat voorafging aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, opstartte;
  • De bijzondere regeling van outplacement bij medische overmacht is niet van toepassing wanneer de werknemer zich beroept op medische overmacht om een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst;
  • De regeling is evenmin van toepassing wanneer de werkgever en de werknemer gezamenlijk het einde van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht vaststellen. Dit kan blijken uit een schriftelijke overeenkomst.
  • In onze vorige communicatie vermeldden we dat de werkgever geen aanbod moet doen indien de werknemer met een geneeskundig getuigschrift van zijn behandelende geneesheer aantoont dat hij medisch ongeschikt is om een outplacementbegeleiding te volgen. Hoewel dit zo voorzien was in de ontwerptekst, werd dit niet overgenomen in de uiteindelijke wet. Dit betekent dat de werkgever dus ook een aanbod zal moeten doen aan werknemers die beschikken over een geneeskundig getuigschrift waarop vermeld wordt dat ze medisch ongeschikt zijn om een outplacementbegeleiding te volgen. 

 

Bron: Wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, B.S. 19 april 2019, 2e editie en schriftelijk advies dd. 9 mei 2019 van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO.

 

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30